Vet ikke hvor mange barn som lever med vold

Det er voldssaker blant avvikene som ble funnet under tilsynet med barnevernstjenesten i Land, men Fylkesmannen har ikke oversikt over hvor mange.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland, Jorunn Ødegårdstuen.

KRITIKK: Fylkesmannen i Oppland, ved seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen har kommet med sterk kritikk av barnevernstjenesten i Land.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland, Jorunn Ødegårdstuen, bekreftet til NRK at det er barn som lever i voldssaker i Søndre- og Nordre Land.

På spørsmål fra NRK om hvor mange barn det gjelder, svarer i dag rådgiver Kari Elise Krohn dette på vegne av Fylkesmannen.

– Fylkesmannen kan ikke gi noe presist tall for dette. Lovbruddene som er påvist i de 253 sakene har ulik alvorlighetsgrad.

Prioriterte saker

Leder i barnevernstjenesten i Land, Gunn Anne Skår Struksnæs, viser til at Nordre og Søndre Land er små kommuner og ønsker derfor ikke å uttale seg om tallene, men sier at de har jobbet kontinuerlig med å komme seg gjennom de 66 sakene der de har fått pålegg fra Fylkesmannen.

– De alvorligste sakene er håndtert slik at barn, så langt vi har kunnet avdekke, ikke lever under voldelige forhold, skriver hun i en epost.

Ny saker som handler om vold og overgrep blir prioritert av barnevernstjenesten,

– Men det er lang veg fram til at Land barnevern gir forsvalige tjeneste i alle saker, skriver Struksnæs.

Brudd i ni av ti saker

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Oppland påviste brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av de 253 sakene i Land barnevernstjeneste.

– Vi har så langt pålagt kommunen å gjøre tiltak i 66 saker, sier Krohn.

Rapporten viste brudd på alle områder i tjenesten:

  • Alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.
  • Barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn.
  • Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med svikt i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.

Hedmark hadde flest brudd i 2015

Tilsynet i Land ble avsluttet i november i fjor. Ifølge Fylkesmannen i Oppland er ikke nødvendigvis status i sakene det samme nå som da.

– Det er bevegelse i sakene og det er kommunen som må ha oversikt til enhver tid, sier Krohn.

Tall fra Helsetilsynet viser at fylkesmennene i 2015 avsluttet tilsyn med 965 barnevernssaker. Åtte prosent av disse stammer fra Hedmark og Oppland. I snitt fant barnevernet ett eller flere brudd i 41 prosent av sakene på landsbasis. Hedmark pekte seg ut med flest brudd – 61 prosent, mens Oppland hadde 36 i bruddprosent.