NRK Meny
Normal

Venter fortsatt på avklaring for Dorna (9)

9 år gamle Dorna Minay og hennes foreldre vil bli i Norge. Over to måneder er gått siden fristen for frivillig utreise gikk ut, men familien oppholder seg fortsatt i Vang. Nå venter de på at tingretten skal avgjøre familiens fremtid.

Dorna med mor og far, Fulan Yang og Alireza Minay.

Dorna og foreldrene, Fulan Yang og Alireza Minay, håper at de vil vinne frem når asylsaken deres skal behandles i Oslo tingrett.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Man må ikke glemme at det er ei jente her som snart fyller ti år og som har vært her hele livet, og som er helt uskyldig i den situasjonen hun har kommet opp i. Hun har verken søkt om noe eller bedt om noe, og hun har kun dette hjemlandet, sier sogneprest i Vang og medlem i støttegruppa for Dorna, Carl Philip Weisser.

Han er svært opprørt over situasjonen Dorna og hennes foreldre befinner seg i, og mener at familien bør få bli i Norge. Dorna og hennes foreldre har fått endelig avslag på søknaden om opphold i Norge. 2.juli i år hadde familien frist til å forlate landet frivillig. Det har de ikke gjort. Nå venter familien og deres advokat på at det skal fastsettes en dato for rettsaken melllom familien og Utlendingsnemnda.

– Vi har fått beskjed om at saken ikke vil komme opp i tingretten før etter jul, så det blir lenge å vente, sier Tone Lajord som også er i familiens støttegruppe.

Alireza Minay og Fulan Yang

Alireza Minay og Fulan Yang kjemper for å gi familien en fremtid i Norge.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Hvor skal vi reise?

Alireza Minay er faren til Dorna. Han kom til Norge fra Iran for 12 år siden, og her møtte han Dorna sin mor, Fulan Yang fra Kina. Sammen fikk de datteren for snart 10 år siden, og siden den gang har familien bodd i Vang i Valdres.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Hver dag preges av stress og redsel, og jeg er redd for å miste familien min. Dorna er en god jente og hun er glad her i Vang. Hele hennes verden er her i Vang, sier Minay.

Etter at fristen for frivillig utreise gikk ut har familien levd i konstant frykt for at politiet skal komme og hente dem. Og dersom det skjer vet ikke Alireza hvor han og familien skal reise.

– Kanskje jeg flytter til himmelen. Jeg vet ikke hvor vi skal dra, men jeg må finne et annet land til familien min, sier han.

Vil aksjonere

Støttegruppa for Dorna jobber iherdig for at saken ikke skal glemmes av politikere og media. De planlegger en fellesaksjon sammen med andre støttegrupper rundt om i landet, der de ønsker å belyse situasjonen for alle lengeværende asylbarn.

– Vi vil ha en stand i Fagernes sentrum under årets Rakfiskfestival da det er mye folk tilstede. Den dagen vil det også være aksjoner rundt om i andre byer i landet. Vi jobber med en nasjonal rettshjelpsdugnad hvor målet er at lengeværende asylbarn, slik som Dorna, skal få gratis advokathjelp, sier Tone Lajord.

Tone Lajord og Carl Philip Weisser

Tone Lajord og Carl Philip Weisser i støttegruppa for Dorna ønsker å belyse situasjonen for alle de lengeværende asylbarna i Norge.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Carl Philip Weisser i støttegruppa synes det er et paradoks at det er snakk om at det fødes for få barn her i landet og at vi trenger flere folk, samtidig som mange sendes ut av landet.

– Vi trenger folk og vi trenger unger. Her har vi barn som kan de norske kodene og språket, og som har dette som sitt eneste hjemland, også sier vi plutselig at de må reise hjem, det gjør meg oppskjørtet, sier Weisser.

Barnets beste

Når rettsaken skal behandles i Oslo tingrett håper familiens advokat, Cecilie Schjatvet, at det settes av tre dager til saken slik at de skal få god tid til å belyse tvistespørsmålene.

– Det går på spørsmål om religion, identitet og hensynet til barnets beste, sier Schjatvet.

Denne uken vil trolig dato for rettsaken mellom Dorna sin familie og Utlendingsnemnda fastsettes.