NRK Meny
Normal

Parti for de svake

Venke Helen Libraaten i Demokratene vil jobbe for at alle på grasrota får det de har krav på i samfunnet.

Venke Helen Libraaten
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Samferdsel, barns oppvekst, barnevern, fritid, barnehage, skole (imot nedleggelser9, ungdom og deres krav, eldre og syke. Er for flere småtun som kan avlaste sykehjem så de som trenger det kan få raskt plass ved behov. NAV (der må det satses bedre da det tar uker for å få time og hjelp), økonomien i kommunene (disponerer midlene galt).

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Nei. Ved sammenslåing vil utkantstrøk bli tatt veldig lite hensyn til.

Nei til bom - ja til ulv

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Flere veier bør bygges ut, men dekkes av det offentlige.

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Ja, alt kan ikke bare være i storbyer.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Ja, skal vi ta hensyn til bare sauedrift og la ulvestammen dø ut?

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Helhetsbilde av partiprogrammet.

Bedre samfunn

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Vi vil jobbe for innbyggerne og vårt beste, for å få til et bedre samfunn. Vi tar parti for de svake i samfunnet.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Det er å jobbe for at alle på grasrota får det vi har krav på i et samfunn.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Det viktigste for meg er at andre har samme syn på samme saker.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Vi vil samarbeide med alle pariter på sak.

Listetopper i Hedmark


.