Velger heller Montessori enn offentlig skole

KONGSVINGER (NRK): Stadig flere foreldre ønsker at barna skal få et annet tilbud enn den offentlige skolen. – Fellesskolen er blitt veldig prestasjonsorientert, sier professor.

Kathrine Holme og Camilla Henricsson

Kathrine Holme og Camilla Henricsson er blant foreldrene som ønsker seg en Montessoriskole i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi starta i 2007 og da var det 44 elever. Da bestemte vi at 60 plasser var det mer enn nok, men allerede andre året var det fullt. Det er tydelig at det er behov for et pedagogisk alternativ, sier Kristin Mesøy, lærer og daglig leder ved Finnskogen Montessoriskole.

Skolen, som ligger i utkanten av Kongsvinger kommune, har nå 65 elever og har de siste årene hatt ventelister. Rundt halvparten av elevene hører til skolekretsen mens resten kommer fra store deler av kommunen.

– Per dags dato har vi tre på venteliste og vi har allerede fått inn søknader til neste skoleår.

Kristin Mesøy

Daglig leder og lærer Kristin Mesøy har allerede elever på venteliste til neste skoleår.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Skoletilbud i nærområdet

Stadig flere foreldre velger andre skoler enn den offentlige for sine barn. Antallet montessoriskoler er nesten tredoblet på 10 år, fra 1358 i 2005 til 3775 i 2015. I dag er det 82 slike skoler i Norge, mot 30 i 2005. Majoriteten av skolene dekker 1–7. klasse.

Mange av skolene har oppstått som et resultat av at grendeskolen legges ned av kommunen, og at foreldrene har startet montessoriskole for å sikre et skoletilbud i nærområdet. Men nå ønsker mange et slikt tilbud i mer sentrale strøk, der de offentlige skolene ligger tett.

I Kongsvinger avholdes det i neste uke et informasjonsmøte, der målet til foreldregruppa som har dratt i gang prosessen, er klar.

– Det er veldig bra det vi har, men vi tror Kongsvinger trenger et alternativ for dem som ønsker Montessori, sier Kathrine Holme og Camilla Henricsson, som begge har barn som starter på skolen neste høst.

– Testkultur i skolen

Montessori-pedagogikken er utbredt og endringer i friskoleloven har gjort det lettere å etablere privatskoler, men hovedgrunnen til økningen er at foreldrene ønsker et alternativ til den offentlige skolen, mener Harald Thuen, professor og forsker ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer.

– De er et alternativ som mange faller ned på, i ei tid der fellesskolen er veldig konkurranse- og prestasjonsorientert, med testkultur og nasjonale prøver. Derfor velger de denne skolen, sier Thuen.

Han legger til:

– Vi er nå i en situasjon der vi beveger oss fra en kollektivistisk til en individualistisk kultur, med større frihet generelt i samfunnet og mange ønsker skoler som bedre treffer barnas interesser og anlegg.

Finnskogen Montessoriskole

Finnskogen Montessoriskole ligger i utkanten av Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK