Vegstriden i Elverum kan avgjøres onsdag

I 20 år har Elverum ventet på en ny vegløsning. I kveld skal det stemmes over vegvalget videre i kommunestyret.

Vegstrid rundt riksvei 3 kan avgjøres i kommunestyret i Elverum i kveld

KØ: Det er om ettermiddagen svært mye kø på riksveg 3 i Elverum. Men hva man skal gjøre med problemet er politikere og Vegvesenet uenige om.

Som transportåre til Trysil, Solør og Østerdalen, står riksvei 3 ofte som en tett trafikkert prøvelse.

Flaskehalsen er brua over Glomma gjennom Elverum, hvor turister og pendlere ofte får en trå start på helga.

Men to tiår med veikamp i Elverum kan nærme seg en slutt i kveld. Eller kanskje ikke.

70 prosent vil ha ny bru

I en undersøkelse i Østlendingen kommer det frem at 70 prosent av de spurte ønsker seg alternativet med en ny bru over Glomma, det såkalte alternativ 2.

Samtidig er det bare 19 prosent som vil ha det andre alternativet, der man i stor grad beholder veien slik den er i dag.

Allikevel er det et knapt flertall for ordfører Erik Hanstad og Høyres innstilling om å gå for forslaget kalt 0+, altså å beholde riksvei 3 som den er.

Kø på rv 25/3

OPPTATT AV BEREDSKAP: Statens vegvesen er sterkt imot å beholde riksvei 3 som den er, og mener det vil være kritisk med tanke på utrykningsberedskap og flomsikring.

– Dårlig valg for utrykningsberedskap

Men Statens vegvesen har levert innsigelse mot dette og det argumenteres med at det er et dårlig valg med tanke på flomsikring og utrykningsberedskap.

Sentralt i striden står mulighetene for utbyggingen av en ringvei rundt Elverum, noe tilhengerne av 0+ mener vil bli umulig om man setter i gang en opprusting nå.

Men dette alternativet er ikke engang utredet av Statens vegvesen og beskrives som ønsketenkning av motstanderne.

I kveld er det avstemning om saken i kommunestyret.