Veg stengt etter dynamittfunn

Det er funnet dynamitt i bærelaget på fylkesveg 34 ved Horn ved Randsfjorden. Det var en entreprenør som driver vegarbeid på stedet som fant dynamitten. Vegen er stengt og omkjøring skiltet.