Vedtok å felle 12 ulver

Med 8 mot 2 stemmer har rovviltnemndene Hedmark. Oslo, Akershus og Østfold vedtatt at det skal felles 12 ulver utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark kommende vinter. Det var som innstillingen. Nemnda skal nå stemme over skjebnen til 16 ulver i Julussa- og Osdalsflokken.