Normal

Vaskeri lagret farlig avfall

Fylkesmannen i Oppland truer vaskeri på Lillehammer med 50 000 kroner i bot hvis de ikke leverer fra seg farlig avfall til godkjent mottak.

23 fat med tilsammen 5000 liter tetrakloreten ble funnet under inspeksjonen.
Foto: Fylkesmannen i Oppland

 

Lillehammer Vaskeri og Rens har lagret store mengder av det farlege avfallet tetrakloreten i sine lokaler på Fåberg nord for Lillehammer. Lageret ble oppdaget under en inspeksjon i juni.

Ble advart for tre år siden

I et uvanlig skarpt brev skriver fylkesmannen at dette er ”alvorlig”, særlig ”fordi de samme forhold ble påpekt ved en inspeksjon i 2003”.

Kan være kreftfremkallende

Tetrakloreten brukes til tekstilrensing, og eksperter mener stoffet kan være kreftfremkallende og påvirke sentralnervesystemet. Bedrifter som har mer enn 1 kg slikt avfall pr. år plikter å levere dette til godkjent mottak. Planen er at bruken av stoffet skal reudseres vesentlig innen 2010.

Lillehammer Vaskeri og Rens skriver at de har planlagt å destillere eller gjenvinne lageret av tetrakloreten. Fylkesmannen påpeker imidlertid i sitt brev at denne gjenvinningen ikke er kommet i gang ennå.