Varaordfører kan bli anmeldt for hets

Varaordfører Arnfinn Uthus har satt opp kamera på eiendommen sin for å følge med på Statens naturoppsyn. Dette risikerer han å bli anmeldt for.

Arnfinn Uthus

Arnfinn Uthus bruk av viltkamera er ikke populært hos SNO.

Foto: Frode Meskau / NRK

Et viltkamera senterpartipolitiker og varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus, har satt opp eiendommen sin, vekker oppsikt. Uthus har hengt opp to plakater der han advarer mot overvåkning. Videre står det at alle bilder av turgåere vil bli slettet, bortsett fra bilder av Rune Bjørnstad, som er en av Statens naturoppsyns (SNO) rovdyrkontakter i Hedmark.

SNO ser alvorlig på saken og mener en av deres ansatte blir hengt ut i all offentlighet.

– Dette opplever vi som forulempende på vegne av vår tjenestemann og har på bakgrunn av plakaten sendt et brev til Uthus med anmodning om at plakaten fjernes og at kameraene innrettes på en måte der de ikke overvåker trafikk, sier Kari Kveset, direktør i SNO.

Arnfinn Uthus med viltkamera

To slike plakater har Arnfinn Uthus hengt opp på sin eiendom.

Foto: Privat

Langvarig konflikt

Saken bunner i en konflikt fra i fjor. Uthus ble dømt i Sør-Østerdal tingrett til å betale 8000 kroner i bot og 2000 kroner i saksomkostninger for at en slektning hadde kjørt traktor på hans skogeiendom. Kjøringen foregikk på en del av eiendommen som ligger i et naturreservat i Elverum, og Uthus har gitt uttrykk for at han var svært misfornøyd med dommen.

Hvis plakatene ikke fjernes vil Kveset og SNO ta saken videre.

– Våre tjenestemenn står ofte i vanskelige situasjoner i sitt lokalmiljø, men det er heldigvis sjelden vi opplever direkte trakassering slik som dette. Fjernes ikke plakaten kommer vi til å følge opp med å kontakte politiet og Datatilsynet, sier Kveset.

Viltkamera bør bare plasseres der det er usannsynlig at mennesker ferdes. Kameraene bør skiltes så man ser at området er overvåket. Hvis det blir fanget opp mennesker på opptakene, skal dette slettes.

Fra Datatilsynet

Vil ikke fjerne plakatene

Senterpartipolitikeren Uthus mener seg på sin side overvåket av andre og oppgir det som grunn til at han har satt opp kameraet med tilhørende plakater.

I en SMS til NRK forklarer han bakgrunnen for saken.

– Jeg har tidligere blitt anmeldt og dømt for virksomhet utført av andre på min eiendom. I etterkant av den saken har det også vært kjøring på min eiendom av andre, uten at dette har medført konsekvenser. Nevnte person har så vidt jeg har erfart brukt mye energi for å følge med på hva jeg driver med på min egen eiendom. Så vidt jeg vet, er man pliktig til å varsle om at det er satt opp kamera. Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Men vil du fjerne plakatene slik SNO oppfordrer deg til?

– Jeg har ingen planer om det, skriver Uthus.