Våpen på Gjøvikbanen

Lokførere på Gjøvikbanen får likevel lov til å ha våpen ombord for å avlive skadde dyr.

Gjøvikbanen
Foto: Vidar Knai / Scanpix

NSB har tidligere fjernet våpnene som ble brukt til å avlive påkjørte dyr. NSB mente at ordningen var lovstridig,farlig og kostbar.

Denne avgjørelsen har fått sterk kritikk, blant annet fra Rådet for dyreetikk.

Fikk dispensasjon

Nå har datterselskapet som drifter Gjøvikbanen fått dispensasjon fra våpenloven. Dermed får lokførerne på denne strekningen tilgang på våpen. Det skriver Nationen

Gjøvik-banen bukter seg 15 mil gjennom tett skog i Nordmarka, Hadeland og Toten. Årlig er det godt over 100 påkjørsler av hjortevilt på denne strekningen. Strekningen ble i fjor lagt ut på anbud, og vinneren ble NSB Anbud, et selvstendig og nyopprettet datterselskap av NSB.

De 35 lokførerne forlangte en skikkelig våpenløsning, og nå er det meste på plass.