Vannlekkasje i Skarpsnotunnelen

Vannlekkasje i Skarpsnotunnelen fører til kø på E6. Entrepenør er på stedet og jobber med å stoppe lekkasjen, opplyser Statens vegvesen. Bilister blir dirigert gjennom tunnelen, men må regne med ventetid.

Stillestående kø på E6
Foto: Knut Røsrud / NRK