NRK Meny

Vannlekkasje i Ringsaker

Folk i deler av Nydal og rundt Krogstadveien i søndre del av Ringsaker er uten vann etter lekkasje på ledningsnettet. Teknisk etat har kjørt ut en vanntank som er plassert ved gamle Viking ved Krogstadveien hvor folk kan hente vann. Tre brannbiler kjører nå vann for å fylle opp to vannbasseng som er tømt på grunn av lekkasjen.