Normal

Uvær ødela avlinger

Haglværet i helga skrellet kornet av aksene flere steder i Grue. Bøndene håper nå på erstatning.

Ødelagt kornåker i Grue
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

- Jeg har ikke sett lignende, og jeg har jobbet med dette i 30 år, sier landbrukssjef i Grue, Ivar Solberg.

Han har reist rundt til kornbønder i Grue og sett på skadene etter haglværet. Hos enkelte bønder er hele kornavlinger ødelagt. Det er helt umulig å høste kornet.

- Eneste mulighet her er å slå med slåmaskin og lage forballer av det hele, sier Otto Sveen i Solør Odal Forsøksring, til Østlendingen.

 

Fylkesagronom i Hedmark Lars M Hagen (f.v), jordbrukssjef Ivar Solberg, Håvard Haugsbø.
Foto: Vera Wold / NRK

Landbrukssjefen har i dag vært på befaring hos bønder i Grue sammen med fylkesagronom Lars Martin Hagen. Solberg sier skadeomfanget er stort.

- 3000 dekar med korn- og potetavlinger er ødelagt, sier Solberg. Det er i Namnå haglværet har gjort størst skader. Noen bønder har fått store skader på sine avlinger, og mellom 200-300 dekar av avlingene har gått tapt.

John Amundsen i Grue, var en av bøndene som opplevde størst ødeleggelser. Han brukte dagen i dag på å lage rundballer for å berge foret til dyra. 

- Vi vet ikke hvordan kvaliteten blir, men vi håper vi kan berge noe, sier han.

Håper på erstatning

Nå håper bøndene å få erstatning for skadene. Landbrukssjef Ivar Solberg, sier bønder som er hardt rammet, kan søke om naturskadeerstatning.

- Bønder kan søke midler fra katastrofeordning som vi har i landbruket, men det krever at 30% av avlingen er ødelagt, sier Sveen.

Mange bønder har store arealer med dyrket mark og ligger i grenseland til å få en slik erstatning, men hvor mange som kan ha krav på naturskadeerstatning har ikke Solberg noen oversikt over enda. En del har også private forsikringer som vil dekke tapet.