Utvalg sa ja til pelsdyr

Pelsdyroppdretterne er glade for at flertallet i et statlig utvalg i dag sa ja til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge.
Dyrevernerne håper likevel Stortinget vil gå inn for styrt avvikling.

Med knapt flertall sa et statlig utvalg i dag JA til at det forsatt skal være lov å drive pelsdyr-oppdrett i Norge. 
Oppdretterne er glade. 
Men dyrevernerne håper Stortinget vil sette en stopper for næringa. 
Pelsdyroppdretterne er glade for at flertallet i et statlig utvalg i dag sa JA til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. 
Men flertalllet var knappest mulig. 
Dyrevernerne håper likevel Stortinget vil gå inn for styrt avvikling.