NRK Meny
Normal

Utreder høyhastighetstog på Gjøvikbanen

Fredag gikk startskuddet i arbeidet for å få høyhastighetstog mellom Oslo og Gjøvik. For at det skal være mulig må det bygges ny trase.

Gjøvikbanen

ØNSKER ØKT TRAFIKK: Samferdselsdepartementet har sendt brev til Jernbaneverket om å vurdere tiltak som kan bidra til mer togtrafikk på strekningen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Rail Consult har fått oppdraget med å utrede kostnadene og mulighetene for en ny to-spors jernbanetrase mellom Oslo og Gjøvik. Utredningsarbeidet skal være ferdig neste sommer.

Nedslitt og treg

Regjeringa har sagt at de ønsker å utvikle Gjøvikbanen.

Samferdselsdepartementet har sendt brev til Jernbaneverket om å vurdere tiltak som kan bidra til mer togtrafikk på strekningen. Mange har kjempet lenge for en utbedring av banen siden togene går nesten like sakte nå som på begynnelsen av 1960-tallet.

Togkupé på Gjøvikbanen

På dagens trase blir det nå trolig nye tog med plass til flere passasjerer.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Fram til 2017 skal det satses på nye tog for å øke kapasiteten. Men de togene kan ikke kjøre så veldig mye fortere enn dagens tog på grunn av at jernbanestrekningen er nedslitt.

– I første omgang vil det ikke gå så mye raskere, men det kan handle om hvor ofte toget skal stoppe. Vi må diskutere en stasjonsstruktur, sier regionrådskoordinator for Gjøvikregionen, Tore Jan Killi.

Ikke før 2025

Trinn to er et studie som gjøres for å se om det er mulig å få til en ny trase først og fremst mellom Oslo og Roa. Ved en ny to-spors trase kan det være mulig å kjøre tog som går i 250 km/t. Det er den utredninga som starta fredag, og som skal være ferdig sommeren 2015.

– Det blir jo et kostnadsspørsmål og om vi får det inn i Nasjonal transportplan fram mot 2024, sier Tore Jan Killi.

Hvis regjeringa godkjenner kostnadene og planene kan byggingen starte en gang etter 2024.