NRK Meny
Normal

Får ikke rive hus i denne gata

Husene i Fjellgata 19 og 21 i Midtbyen i Kongsvinger blir ikke revet for å gi plass til biler. Naboene klaget og fikk medhold.

Fjellgata i Midtbyen i Kongsvinger

Utbyggere ville rive hus i denne gata for å gi plass til parkering, men har nå fått nei.

Foto: Privat

– Husene og det unike miljøet er berget. Det er en stor lettelse, sier Paul Larsson i dag.

Han er leder i aksjonsgruppa Vern Midtbyen og har frontet saken på vegne av naboene. Han er naturlig nok veldig glad for at Fylkesmannen har gitt dem medhold i at husene ikke kan rives.

Trengte 118 parkeringsplasser

Det var Ø.M. Fjeld Utvikling og Sektor Kongssenteret Eiendom som ville rive husene for å bygge en midlertidig parkeringsplass.

De skal bygge nytt kjøpesenter og fire boligblokker ved Brusenteret og i byggeperioden vil 118 parkeringsplasser bli borte. Derfor ville de rive husene i Fjellgata for å erstatte parkeringsplassene der.

Planutvalget i Kongsvinger kommune sa ja, men nå har altså Fylkesmannen i Hedmark overprøvd dem og sagt nei.

Naboene og aksjonsgruppa Vern Midtbyen er fornøyd.

– Fylkesmannen er i all hovedsak enig i våre vurderinger og har gitt oss fullt medhold på det mest avgjørende punktet, nemlig at husene ikke kan tillates revet til fordel for en midlertidig overflateparkering, sier talsmann for naboene, Øystein Nordfjeld.

Fjellgata 19 i Midtbyen i Kongsvinger

Dette huset i Fjellgata 19 er et av to hus som utbyggerne ville rive for å få flere parkeringsplasser.

Foto: Privat

600 underskrifter

Aksjonsgruppa samlet inn nærmere 600 underskrifter mot riving av de to husene i Fjellgata. Saken skapte stort engasjement i nærmiljøet.

– Folk fra alle samfunnslag og politiske leire har kontaktet oss og gitt sin støtte. Mange har uttrykt forferdelse over den manglende respekten for gjeldende planer og områdets bevaringsverdi, sier Paul Larsson.

Han er forundret over at planutvalget i Kongsvinger ikke brydde seg om høringsuttalelsene og overså det sterke og tydelige lokale engasjementet da de sa ja til riving.

Verneverdig område

Fylkesmannen ser at det er behov for flere parkeringsplasser i området, men mener altså at det må løses på andre måter og uten å rive husene i Fjellgata, fordi området som helhet har stor verneverdi.

«...Det kan anføres at riving av to hus med uthus er et relativt beskjedent inngrep i området totalt sett. Vi er likevel enig med klager i at dette i stor grad vil forringe Fjellgata», skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Hedmark fylkeskommune mener også at flere av husene i området har høy antikvarisk verdi, med typisk jugend- og nybarokkarkitektur, og at man bør satse på en kombinasjon av bevaring og fortetting i dette området i Midtbyen.

Håper de gir seg nå

Paul Larsson i aksjonsgruppa Vern Midtbyen sier at de nå vil bli en permanent organisasjon for bevaring og utvikling av sentrumsområdene i hele Kongsvinger.

– Alt for mye av byutviklingen de siste tiårene fremstår som tilfeldige eller har kommet etter press fra utbygger. Verdifull historie og unik arkitektur har derfor helt unødvendig gått tapt, sier Larsson.

Han er dessuten redd for at de kanskje ikke er ferdige med denne saken, selv om de har fått medhold hos Fylkesmannen.

– Jeg er vel litt redd for at utbyggerne ikke vil gi seg. Men vi får bare håpe de tar denne avgjørelsen til etterretning og forholder seg til den, sier Paul Larsson.