NRK Meny
Normal

Flere menn i politiavhør etter «ubehagelige meldinger» til jenter

Flere menn har vært i politiavhør på grunn av telefonabonnement som har vært opprettet i deres navn. Disse SIM-kortene er blant aktoratets sentrale bevis mot den tidligere overlegen fra Hamar.

Mobiltelefoner beslaglagt hos den overgrepstiltalte legen fra Hamar

Disse mobiltelefonene er blant de beslaglagte fra tiltaltes eiendeler.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Spor fra ni mobiltelefoner og elleve SIM-kort er sentrale bevis mot den tidligere overlegen fra Hamar, som blant annet er tiltalt for overgrep og trusler mot over 20 jenter og utpressing eller utpressingsforsøk mot over 20 menn.

Anette Seip, politioverbetjent for taktisk etterforskning i Kripos, har i formiddag lagt fram innholdet i flere av telefonene som har blitt brukt. Tre av telefonene er nært knyttet til saken, men innholdet i dem knytter dem også sammen med den tiltaltes personlige telefoner.

Fant personnummer på håndskrevne lapper

Gjennomgangen av de tre telefonene har blant annet vist at mange SIM-kort, som har blitt brukt i dem, er opprettet i falskt navn. Dette har ført til at flere menn har vært i avhør hos politiet på grunn av anmeldelser mot dem.

– SIM-kortene er registrert i disse mennenes navn, og de har blitt anmeldt etter at flere jenter har mottatt ubehagelige tekstmeldinger. Disse nummerne har vi i ettertid knyttet til denne saken, sier Seip.

Til sammen er det åtte personer, både unge jenter og menn, som har fått abonnement opprettet i sine navn. Navnene har blitt funnet igjen blant gjenstandene som politiet har beslaglagt i tiltaltes hjem og på hans arbeidssted.

– Det er funnet håndskrevne lapper med navn, adresse og i noen tilfeller personnummer til de personene som har fått abonnement opprettet i sitt navn, sier Seip.

Den tiltalte hevdet i går at han har skrevet disse lappene utifra informasjon han fant inne i de to telefonene han skal ha funnet i en jernbanevogn vinteren 2007/2008.

Omfattende undersøkelser

De tre telefonene som omtales som «gjerningsmann-telefoner» har blitt grundig analysert. Det er hentet inn opplysninger om når de forskjellige SIM-kortene har vært aktive, når de har blitt brukt i hvilken telefon og i hvilke perioder telefonene har blitt brukt.

De seks telefonene tiltalte har brukt som sine private har gjennomgått like grundige analyser og gjennomgangen viser visse linjer mellom de forskjellige.

– Stort sett er det Kripos nå har lagt fram i tråd med det tiltalte har forklart om at han fant disse telefonene, sier hans forsvarer, Christer Øie Braute.

Betydningen av mobilsporene vil retten komme tilbake til når man senere skal gå nærmere inn på hvert enkelt tilfelle.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark