Usikkert hva som skjer etter brann

Gårdbruker Tormod Enok Stramstad i Åmot som fikk driftsbygningen på gården sin i Åsbygda totalskadd i brann i går, vet ennå ikke hva som kommer til å skje med den videre driften. Nå har han 1500 sauer på utmarksbeite, men de har ikke noe fjøs å komme tilbake til i høst. Den store jordbæravlingen på gården, tror han vil kunne høstes nesten som normalt.