Unormalt mange førerkortbeslag i ferien

I juni og juli mistet 60 bilister førerkortet på en av de mest brukte veiene fra Oslo til Trondheim på grunn av høy fart. Politiet og Trygg Trafikk er bekymra.

Laserkontroll

HØG FART PÅ SOMMERVEGENE: Antallet bilister som blir tatt for å kjøre for fort er høyt sommer etter sommer.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Bare i helga har 14 sjåfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på riksvei 3 gjennom Østerdalen.

– Det er høyt fartsnivå som gjør at vi skriver ut unormalt mange bøter og gjør mange førerkortbeslag i Østerdalen i forhold til mange andre kjørestrekninger, sier Kai Voldengen, fungerende distriktsleder i Utrykningspolitiet.

Politiet vet godt at det kjøres fort på strekningen, og har i flere år hatt ekstra mange kontroller.

Lite bedring i sommer

Kai Voldengen, fungerende distriktsleder, UP-distrikt 1

EKSTRA KONTROLLER: Kai Voldengen, fungerende distriktsleder i Utrykningspolitiet, sier politiet har hatt ekstra mange kontroller på riksvei 3 i sommer.

Foto: Anne Næsheim / NRK

I juni og juli har det ført til 60 førerkortbeslag og 500 bøter for fartsovertredelser. Og det er bare foreløpige tall. Når alt er registrert vi tallet stige.

– Det er bekymringsfullt når det er så stor andel av dem som passere som kjører fort, og dels grovt for fort, sier Voldengen.

I sivil bil med påmonterte kamera og fartsmåler overvåker Kai Voldengen trafikken. Han har jobbet på veien i UP i mange år og sett mye råkjøring.

På tross av mange kontroller langs riksvei 3 er det liten bedring å spore i sommertrafikken. Antallet bilister som blir tatt for å kjøre for fort er høgt sommer etter sommer.

Egoismen lever

Ivar Ringen, distriksleder i Trygg Trafikk i Oppland

IKKE BRA: Ivar Ringen er distriktsleder i Trygg Trafikk i Oppland er bekymret for råkjøringen i sommer og ber bilister ta ansvar.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Denne uka kom tallene fra Trygg Trafikk som viste at sommeren 2016 har vært en sommer med mange ulykker på veiene. 38 omkomne hittil i sommer – en økning på 58 prosent fra i fjor.

Distriktsleder i Trygg Trafikk i Oppland, Ivar Ringen, mener råkjørerne må slutte å tenke bare på seg selv.

– Det er fristende å si at egoismen stikker djupt noen ganger for noen. Det synes jeg er særdeles skuffende i et fellesskap hvor vi er så avhengige av hverandre, sier Ivar Ringen.

Ringen mener bilister må stille seg sjøl spørsmålet om hvordan de er i trafikken så ofte de kan.

Spent på framtida

Det har ikke vært noen dødsulykker på riksvei 3 gjennom Østerdalen denne sommeren. Men mange biler, høy hastighet og mye tungtrafikk øker faren for alvorlige ulykker. Voldengen i Utrykningspolitiet tror den beste måten å forebygge på er mer synlig politi langs veien.

– Det er nok enda hyppigere kontrollvirksomhet som er det mest effektive, sier Voldengen, som får støtte hos Trygg Trafikk.

– Vi har ikke noe trafikksikkerhetstiltak, hverken på kort eller lang sikt, som er så effektivt som politikontroller, sier Ringen.

Han er spent på hvordan framtida blir.

– Vi i Trygg Trafikk følger med og lurer på hva UPs framtid er. Særlig er vi opptatt av hvordan politiet i Innlandet har tenkt å organisere seg og hvor høy prioritet vil trafikksikkerhetstjenesten få framover, avslutter Ivar Ringen.

Fotoboks

KONTROLLER: Fartsbokser er det mange av langs norske veier, men det tiltaket som hjelper aller best er ifølge Trygg Trafikk politikontroller.

Foto: Rainer Prang / NRK