NRK Meny
Normal

Anmeldelse fra Skatt Øst avdekket millionunderslag

Tidligere i år anmeldte Skatt Øst en person for brudd for ligningsloven til politiet på Romerike. Det var denne anmeldelsen som førte til at millionunderslaget ved Hadeland og Ringerike Bredbånd AS ble oppdaget.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

OPPDAGET VED EN TILFELDIGHET: Politiet på Romerike oppdaget at den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd hadde underslått flere millioner kroner mens de etterforsket en annen person for økonomisk kriminalitet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Bjørn Ivar Thune

MISTENKELIGE TRANSAKSJONER: Avsnittsleder i Romerike politidistrikt, Bjørn Ivar Thune, sier funnet av mistenkelige transaksjoner gjorde at politiet undersøkte den daværende økonomisjefen nærmere.

Foto: Romerike politidistrikt

– Vi fikk inn en anmeldelse fra Skatt Øst hvor en person fra vårt distrikt var anmeldt for overtredelse av blant annet ligningsloven. Her var også den tidligere økonomisjefen for Hadeland og Ringerike Bredbånd nevnt som mistenkt.

Det opplyser Bjørn Ivar Thune, avsnittsleder for Økoavdelingen i Romerike politidistrikt.

Ved nærmere undersøkelser av den daværende økonomisjefen i bredbåndsselskapet på Hadeland oppdaget politiet at mannen i 40-åra hadde underslått mellom 17 og 19 millioner kroner fra bedriften.

Oppdaget mistenkelige transaksjoner

Etter at politiet på Romerike mottok anmeldelsen fra Skatt Øst, iverksatte de en taktisk etterforskning og gjennomførte avhør og innhentet dokumentasjon omkring økonomiske forhold hos de mistenkte.

– I forbindelse med en gjennomgang av flere kontoutskrifter oppdaget man at en rekke mistenkelige transaksjoner som gjorde at politiet foretok en nærmere analyse av den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd, forklarer Thune.

Analysen avdekket et omfattende underslag. Mannen i 40-årene hadde underslått mellom 17 og 19 millioner kroner siden han ble ansatt som økonomisjef i bredbåndsselskapet i 2010.

Informerte styret om underslaget

Politiet innkalte ledelsen i Hadeland og Ringerike Bredbånd til et møte hvor de informerte om underslaget de hadde avdekket.

– Det kom som et sjokk, vi trodde ikke dette kunne være sant. Det var ikke noe vi oppdaget på egen hånd, men som vi ble meddelt av politiet, fortalte styreleder i Hadeland og Ringerike Bredbånd, Kai Glemmestad til NRK etter underslagssaken ble gjort kjent for media i april.

Styret i bredbåndsselskapet anmeldte økonomisjefen, som ble pågrepet av politiet på Romerike den 19. mars og siktet for underslag. Politiet tok også beslag i mannens bolig, to hytter, samtlige bankkontoer, biler, og to eksklusive samlinger av vin og konjakk.

Den siktede skal også ha hatt et betydelig personlig forbruk i løpet av tiden han var ansatt som økonomisjef i bredbåndsselskapet, ifølge politiet i Vestopplandsom nå etterforsker underslagssaken.

Skatteetaten

LISTET SOM MISTENKT: Skatt Øst anmeldte først en mann fra Romerike for blant annet overtredelse av ligningsloven. I anmeldelsen var den tidligere økonomisjefen listet som mistenkt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Dømt for økonomisk kriminalitet to ganger

Den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd er dømt for økonomisk kriminalitet to ganger tidligere. Til sammen ble han dømt til fengselsstraffer på tre år og tre måneder.

I 2001 ble mannen dømt for å ha underslått 850 000 kroner mens han jobbet som økonomisjef i selskapet Elektrodistribusjon AS. Han ble dømt til ett års fengsel for underslaget, hvorav fem måneder av dommen ble gjort betinget.

Tre år senere ble mannen dømt på nytt, denne gangen for brudd på merverdiavgiftsloven og regnskapsloven.

Ved å sende inn fiktive omsetningsoppgaver på vegne av to firmaer han var involvert i hadde han urettmessig fått utbetalt om lag tre millioner kroner fra skattemyndighetene i Oppland og Buskerud.

Noen av de fiktive omsetningsoppgavene ble sendt inn til skattemyndighetene samtidig som han sonet sin første dom. Dette ble ansett som skjerpende, og han ble dømt til to år og tre måneders ubetinget fengsel.

Begge gangene hadde pengene gått til personlig forbruk og til å betale ned gjeld.

Oversendt saken fra Skatt Øst

Politiet i Romerike sier saken fra Skatt Øst, hvor den tidligere økonomisjefen var oppført som mistenkt for blant annet brudd på ligningsloven, har blitt oversendt til politiet i Vestoppland.

Det er politiet i Vestoppland som må avgjøre om det vil bli tatt ut en separat siktelse av mannen i 40-åra på bakgrunn av denne anmeldelsen.