Ulykke Kvikne

  • To personer kjørt til sykehus

    To kvinner ble kjørt til sykehus for sjekk etter en elgpåkjørsel på riksveg 3 ved Kvikne i Tynset i ettermiddag. Veien skal være framkommelig forbi ulykkesstedet.

  • Trafikkulykke på Kvikne

    Det har vært en trafikkulykke på riksveg 3 ved Kvikne i Tynset. Ulykken skjedde i forbindelse med en elgpåkjørsel. Ambulanse og politi er på stedet. Skadeomfanget er foreløpig ikke klart.