- Her skjøt han etter ulvene
Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Ulverettssaken i Elverum

Oppsummert

Ankesaken mot fem menn fra Elverum og Engerdal, som ble dømt for organisert ulovlig ulvejakt i Elverum, pågår nå i Eidsivating lagmannsrett. De ble alle dømt til fengselstraffer.

  • Ulvejakt behandles av Høyesterett

    Høyesterett startet onsdag sin behandling av ulvejakt-saken fra Hedmark. 5 menn ble dømt for ulovlig jakt av ulv i 2014. Økokrim anket dommen fra lagmannsretten fordi de mener jakten bør regnes som organisert kriminalitet. De dømte har også anket.

  • Ulvesaken opp i Høyesterett

    Saken hvor fire menn fra Elverum ble dømt og en mann ble frikjent for ulovlig ulvejakt i Eidsivating lagmannsrett kommer opp i Høyesterett. Både påtalemyndigheten og forsvarerne anket saken inn for Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken kan fremmes.

  • Økokrim anker i ulvesaken

    Økokrim anker lagmannsrettens dom mot alle de tiltalte i ulvesaken. Det skriver avisa Østlendingen. Lagmannsretten dømte fire av de fem tiltalte i ulvesaken i Elverum til vesentlig lavere straffer enn de fikk i tingretten. Økokrim mener retten har bommet på lovanvendelsen.