Ull sendes til England for vask

Oppland Bonde- og Småbrukarlag reagerer sterkt på at landbrukssamvirket sender norsk ull til England for å vaskes, for deretter å bli sendt tilbake til Norge for videreforedling. Dette er klimafiendtlig transport, mener fylkesleder Terje Holen. Nortura hevder at det blir for dyrt å vaske ulla i Norge fordi det ikke er stort nok volum av norsk ullproduksjon.