Ufaglærte på helsa løs

30 prosent av ansatte i pleie- og omsorg har ingen utdannelse i faget. Det kan være farlig. Har du erfaringer? Si din mening.

Hender (Illustrasjonsfoto)
Foto: colourbox.no

- Vi føler oss jo litt tryggere på de som har en fagutdannelse da. Da kan vi spørre om litt av hvert, sier 81 år gamle Kari Gylterud på Austmarka i Kongsvinger.

Hver morgen kommer hjemmesjukepleien på besøk for å hjelpe henne med de 10 tablettene hun skal ha for å holde helsa i sjakk.

Kari Gylterud (81) har besøk av hjemmesjukepleier Trine Elnæs Sandbakken

Kari Gylterud (81) i Kongsvinger har besøk av hjemmesjukepleier Trine Elnæs Sandbakken.

Foto: Ann-Kristin Mo

Kan være farlig

Men 30 prosent av de som jobber i pleie- og omsorg i Hedmark og Oppland har ingen utdannelse i faget. Det viser tall fra Helsedirektoratet og SSB.

- I akuttsituasjoner kan det være farlig for pasientene, hvis den som er hos dem ikke forstår hva som skjer, sier fylkeslege i Hedmark Trond Lutnæs.

Han er bekymret over mangelen på fagfolk.

- Vi ser like ofte at eldre pasienter ikke får nødvendig vurdering og oppfølging av faglært personale. Det kan føre til at de kommer fra sjukehus til pleiehjem og blir der, i stedet for å få hjelp til å klare seg hjem, sier Lutnæs.

Må fire på kravene

Det er få lover som sikrer at pasientene får faghjelp. Også der loven krever fagfolk, blir det gitt dispensasjoner. Ellers hadde det ikke gått rundt.

- Det er helt nødvendig med dispensasjoner, i alle fall i Hedmark. For her har ikke kommunene mulighet til å tilsette nok fagutdanna folk, sier fylkeslege Lutnæs.

Leder i Sykepleierforbundet i Hedmark, Bente Aaland, mener at tilbudet til pasientene er for dårlig mange steder. Målet deres er at alle som jobber i tjenesten skal være faglærte.

- Dette rekrutterer

- Jeg er bekymret for framtida. Jeg er helt sikker på at vi har faglig uforsvarlige situasjoner i alle kommuner, men ikke hele tida, sier Bente Aaland.

Det trengs mer penger og større satsing.

- Penger og gode fagmiljøer, det rekrutterer. Det vet vi, sier Aaland.

Kari Gylterud spør ofte om råd når hun har besøk av hjemmesykepleien og setter pris på at de kan faget sitt.

- Ja, det blir jo til at vi snakker om helsa. Vi stoler på dem, da vet du, sier Kari Gylterud.

Jobber med saken

Fylkeslegen i Oppland, Tarald Hetland sier Opplands-kommunene jobber målretta for å utdanne flere fagfolk.

- Behovet for hjelp har jo økt enormt de siste årene, så det er ikke så rart at det er et etterslep, sier Hetland.

Han forteller at "Kompetanseløftet" delte ut 4 millioner kroner i fjor til kommunene i Oppland for å prøve å bedre denne situasjonen.

- Men det er jo ikke gjort over natten, sier Tarald Hetland.

Best og dårligst

I Hedmark er det Våler, Alvdal og Nord-Odal som er dårligst i klassen, mens Løten, Os og Stor-Elvdal har flest med fagutdannelse.

I Oppland ligger Lesja, Gran og Sør-Aurdal på bunnen av lista, mens Sør-Fron og Nord-Fron har flest med utdannelse.

SI DIN MENING HER