Politisk uenighet om modulvogntog

Sp vil ikke åpne for bruk av modulvogntog oppover Gudbrandsdalen i frykt for at gods vil flyttes fra jernbanen til veinettet. Frp mener modulvogntog må være lov så lenge Dovrebanen ikke holder mål.

Vogntog på vei opp mot Alnabruterminalen

Transportselskapet Schenker AS gikk i går ut og ba om å kunne ta i bruk modulvogntog på hele strekningen mellom Oslo og Trondheim til å frakte gods hvis Dovrebanen er stengt. Fremskrittspartiet (Frp) er positive til en beredskapsordning med modulvogntog, men Senterpartiet (Sp) sier nei.

Foto: Andrea Melby/NRK

I løpet av det første halvåret i år har Dovrebanen vært ute av drift i 30 dager, hovedsakelig på grunn av flommen i Gudbrandsdalen i mai.

I dag er det ikke tillatt å bruke modulvogntog mellom Trondheim og Lillehammer, men transportselskapet Schenker AS ba i går om at det åpnes for å ta i bruk 25,25 meter lange vogntog på hele strekningen mellom Oslo og Trondheim.

Årsaken er at selskapet frykter Dovrebanen vil bryte sammen når høsttrafikken setter i gang, og Schenker ønsker å ha modulvogntog i beredskap til å frakte gods.

Positiv til unntaksordning

Morten Ørsahl Johansen.

Frps stortingsrepresentant i Oppland, Morten Ørsahl Johansen er positiv for å åpne for en beredskapsordning for modulvogntog.

Foto: Øystein Skotte / NRK

Den største utfordringen med å skulle åpne for å kunne kjøre modulvogntog mellom Lillehammer og Trondheim er at veiene ikke er godkjent for så store vogntog.

I 2010 Vegdirektoratet avviste en forespørsel om å åpne for disse vogntogene på hele strekningen mellom Oslo og Trondheim fordi vegnettet ikke er godt nok.

Men Fremskrittspartiet (Frp) er allikevel positive til å åpne for en beredskapsordning for enkelte transportører, som i perioder skal kunne få sette inn modulvogntog for å få fraktet gods.

– Selv om modulvogntogene er store, er alternativet å sette inn flere vanlige vogntog. Da er det tross alt bedre at du får satt inn store vogntog som avlastning, sier Morten Ørsahl Johansen, FrPs stortingsrepresentant i Oppland.

Vil bygge ut jernbane og vei

For å bedre vilkårene for godstransportørene har Frp foreslått å bygge ut både E6 og riksveg 3 mellom Oslo og Trondheim, slik at veien tåler søt trafikk og større vogntog.

Men Ørsahl Johansen sier partiet også vil bevilge penger til å utvide og utbedre Dovrebanen. Han mener det i mange tilfeller er dyrere for transportørene å flytte godset fra jernbanen over på veien.

– Derfor må vi investere i jernbanen slik at transportørene i størst mulig grad har muligheten til å bruke den.

Men han understreker at man allikevel er avhengig av et godt veinett som kan brukes som en avlastning for jernbanen.

– Også er det selvfølgelig viktig å ha gode veier dit som toget ikke går, påpeker Ørsahl Johansen.

Mister gods til veinettet

Ivar Odnes

Leder i Oppland Sp, Ivar Odnes, mener man heller må komme i gang med utbedringen av Dovrebanen enn å åpne for større vogntog.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Men leder i Senterpartiet (Sp) i Oppland, Ivar Odnes, ønsker ikke å åpne for at man kan ta i bruk 25,25 meter lange vogntog oppover Gudbrandsdalen.

– Veiene er allerede tungt belastet av mange vogntog, og hvis vi åpner for module vogntog er jeg bekymret for at tungtrafikken vil øke, forklarer Odnes

To modulvogntog erstatter tre vanlige vogntog, slik at transportørene ikke må sette inn like mange lastebiler. Men av hensyn til jernbanen er fylkeslederen negativ til forespørselen fra Schenker AS.

– Problemet er at hvis man først åpner for modulvogntog så risikerer man å miste gods fra jernbanen og over på veien, og det har vi ikke god nok veistandard til per i dag.

Jernbanen må rustes for flom

Odnes sier han har full forståelse for at Schenker kommer med forlaget om å åpne for modulvogntog hvis Dovrebanen av en eller annen grunn er stengt. Men han mender det blir for lettvint å legge til rette for en dispensasjon til bruk av vogntogene.

Han mener Jernbaneverket må på banen, og sørge for at jernbanelinja blir oppgradert, slik at den tåler flom.

– I tillegg må jernbanenettet oppover i Gudbrandsdalen styrkes allerede neste år, for vi kan ikke leve med en så dårlig kontinuitet som vi har hatt på Dovrebanen det siste året, sier Odnes.

Fylkeslederen sier han vil ta kontakt med samferdselsminister Marit Arnstad, slik at regjeringen holder sitt løfte om å rydde opp igjen etter flommen i vår.

– Det betyr at du også må oppgradere jernbanen og veinettet, slik at de tåler kommende flommer, for vi kan havne i samme situasjon igjen allerede neste år, forklarer Odnes.