NRK Meny
Normal

Tvinges til nynorsk

Elevene i tre klasser ved Engjom barneskole i Gausdal tvinges til nynorsk sjøl om et stort flertall vil ha bokmål. En folkeavstemning i skolekretsen har vedtatt at nynorsk skal være hovedmål ved skolen.

Fortvilte foreldre, flere av dem innflyttere i bygda, står i dag fram i avisa Gudbrandsdølen Dagningen og uttrykker sin fortvilelse. - Det er de eldre i bygda som har sikret nynorskflertallet, sier de.

Men selv om flertallet i skolekretsen har vedtatt nynorsk som hovedmål, er det mulig å ha bokmål som hovedmål, men da må minst ti elever i hver klasse ønske det. Det krever loven.

Påtvinges nynorsk

Det var for to år siden nynorskfolket vant målkampen i Engjom skolekrets i Gausdal. Resultatet av folkeavstemningen er stikk i strid med hva flertallet av foreldrene vil.

Ifølge GD har over 30 prosent av elevene i dag bokmål som hovedmål. Sjetteklassen ved skolen med 15 elever er en ren bokmålsklasse, mens to klasser er delt. I de tre andre klassene ved skolen er nynorsk hovedmålet selv om et overveldende flertall av foreldre vil ha hovedmål. Problemet er at klassene er for små!

I den ene av de tre klassene vil ni av 11 elever ha bokmål, i den andre sju av 11, mens åtte av 12 elever ønsker bokmål i den tredje. Men det store flertallet i klassene er ikke nok til å tilfredsstiller kravet i loven.

- Det er meningsløst at en småskole som Engjom er bundet av et minimumsantall på ti når det er så små klasser. Barna mine kan ikke hjelpe hverandre med norskleksene.

Cathrine Hødal, Gausdal / Gudbrandsdølen Dagningen

Respekterer folkeavstemningen

Foreldene til elevene i en av klassene tok opp saken med kommunen i fjor høst, men formannskapet avviste forespørselen.

Ordfører Olav Olstad sier til GD at kommunen kan omgå loven, men vil ikke. Han sier til avisa at han forstår foreldrenes frustrasjon.

- Absolutt. Slik jeg kjener tallene fra femte til sjetteklasse i fjor, ønsket over 70 prosent av elevene bokmål. Ut fra det forstår jeg at de er fortvilet over det de oplever som påtvunget språk, sier Gausdal-ordføreren. 

- Men i og med at det bare er to år siden folkeavstemningen, er det litt utidig å komme med en slik sak nå. Det er tatt hensyn til kretsens ønske, ikke flertallet av foreldrene. Det må vi respektere, legger han til.. 

  

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang