Tvinges til folkeavstemning

Fylkesmannen i Oppland tvinger nå Gausdal kommune til å avholde folkeavstemning om målform. Skolene Engjom og Fjerdrum er vedtatt sammenslått fra høsten 2016. Engjom har nynorsk som hovedmålform, mens Fjerdrum har bokmål. Kommunestyret i Gausdal vedtok i mai at det ikke skulle avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med skifte av målform for den nye Fjerdrum skole. Dette vedtaket har nå Fylkesmannen opphevet.