Trolig tre ulvekull i Hedmark

Det er født et valpekull i Julussa-reviret i Elverum. Trolig er det født ulv i to revir til i Hedmark . Det viser årets foreløpige statusrapport fra ulveovervåkninga.

Ulv

Trolig er det født ulvevalper i tre revir i Hedmark.

Foto: Colorbox

Det er sporet minst seks ulver som er sporet i Julussa-reviret. Dermed er det bekreftet at det er født ulv i dette reviret i år. Det melder Rovdata.

Flere kull i Hedmark

Men det er påvist flere kull i Hedmark i år. I mai ble det påvist et kull i grensereviret Rotna, som hovedsakelig ligger i Åsnes kommune. Ifølge Høgskolen i Hedmark som utfører ulveovervåkninga, er det også trolig at det er født valper i Slettås-reviret i Trysil.

– Vi er avhengig av snø og gode sporingsforhold for å få mer kunnskap om status i disse revirene og om forekomst av ulv ellers i landet, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Stortinget har satt som mål om at det skal være tre ynglinger i Norge årlig, men det er strid om såkalte grenserevir skal regnes med.

Uklart i Oslo

Foreløpig vet ikke ulveforskerne om det er født nye ulvevalper i Østmarka ved Oslo. Dersom det har skjedd er det i så fall andre året på rad. Ellers er det observert enslige ulver på sporsnø en rekke andre steder i Norge.

  • Rakkestad i Østfold
  • Ringsaker, Stor-Elvdal og Åmot kommune.
  • Pasvik i Finnmark
  • Øyer i Oppland
  • Førde i Sogn og Fjordane
  • Sirdal i Vest-Agder