Trekker utslippstillatelse

Fylkesmannen trekker tilbake utslippstillatelsen til Hera Vekst i Elverum. Årsaken er at lukta er vesentlig større en forutsatt da tillatelsen ble gitt.

Hera Vekst
Foto: NRK

Helt siden oppstarten av anlegget, sommeren 2005, har virksomheten hatt problemer med luktutslipp fra driften ved anlegget.

Fylkesmannen skriver at dersom virksomheten mener det er grunnlag for videre drift ved anlegget, må virksomheten søke om ny tillatelse.

Slitt siden oppstarten

Hera Vekst
Foto: NRK

Hera Vekst skal ha hatt problemer med anlegget helt siden oppstarten sommeren 2005.

Virksomheten har investert i betydelige tiltak for å redusere luktutslippene uten at dette i tilstrekkelig grad har bedret situasjonen.

I brev av 5. mars 2007 påla Fylkesmannen bedriften å gjøre flere undersøkelser og varslet samtidig om at resultatene ville bli lagt til grunn for en vurdering av videre drift av anlegget.

Og nå mener Fylkesmannen at driften avviker så mye fra gjeldende utslippstillatelse at en finner å måtte trekke tillatelsen tilbake. Det vises i den sammenheng til forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1 og til vilkår 5.2 i virksomhetens tillatelse datert 30. november 2004.

Les hele begrunnelsen her: Fylkesmannen i Hedmark