NRK Meny

Tredobling av barnevernssaker

Et stort antall saker i barnevernet er unødvendige fordi barnevernet griper inn for tidlig og for ofte, mener advokat Hanne Lilleby i Gjøvik. Barnevernet i Gjøvik har i løpet av 14 år fått en tredobling i antall saker med tiltak og undersøkelser. Hun mener også at barnevernet i for stor grad griper inn overfor fremmedkulturelle familier.