Trebarnsmor tiltalt for mishandling

Ei kvinne i 40-årene fra Oppland er tiltalt for å ha mishandlet og krenket sine tre barn.

Kjemper for å bli trodd 4-1

FAR VARSLET BARNEVERNET: Det var faren til to av barna som skal ha varslet barnevernet om det han mente var mishandlingen de ble utsatt for fra morens side. I februar omtalte NRK saken i en større reportasje der faren ble intervjuet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokaten i Hedmark og Oppland skal mishandlingen ha foregått fra 2009 til oktober 2013. NRK har tidligere omtalt saken i en større reportasje der faren til barna forteller. Først nå er innholdet i selve tiltalebeslutningen kjent.

Kvinnen i 40-årene er tiltalt etter straffelovens § 219, første ledd, for grovt eller gjentatt å ha mishandlet, ved å ha truet, tvunget, begrenset bevegelsesfriheten til, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin slektning i rett nedstigende linje.

Ifølge påtalemyndigheten skal hun gjentatte ganger ha lugget og kløpet barna. Ved ett tilfelle skal hun ha slått ett av barna i ryggen så det ble merke der etter hånden hennes.

Trebarnsmoren er også tiltalt for ved ett tilfelle å ha skjøvet en sofa slik at ett av barna stod klemt fast inn mot en vegg. Da barnet la seg framover på magen skal hun ha slått barnet på ryggen.

– En vanskelig prosess

Det skal ha vært faren til to av barna som varslet barnevernet om det han mente var mishandlingen de ble utsatt for. Da NRK omtalte saken i februar sa kvinnes forsvarer, advokat Åse Berit Høistad Berger, følgende om anklagene mot hennes klient:

– Min klient forholder seg til at det foreligger en tiltale i saken, og ser frem til at denne skal behandles i retten, slik at hun kan få kommet frem med sin historie, sa Åse Berit Høistad Berger.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på selve saken i forkant av rettsaken.

– Det eneste jeg vil si er at dette har vært en vanskelig prosess. Det har også vært en belastning at det har tatt så vidt lang tid før saken har kommet inn for rettsapparatet, sa Høistad Berger.

Vil kreve oppreisningserstatning

Politiet tiltalte først kvinnen for legemsfornærmelse men barnas bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen påklaget dette til Riksadvokaten. Den nye tiltalebeslutningen gjelder derfor for mishandling som har en strafferamme på inntil 4 års fengsel.

– Jeg mener tiltalebeslutningen nå er mer i tråd med hva barna har forklart i avhør. Vold mot barn er alltid alvorlig. Det vil bli fremmet krav om oppreisningserstatning for barna, sier Reiestad Hansen.

Rettssaken mot kvinnen er berammet i Sør-Gudbrandsdal tingrett 18. mars.