NRK Meny
Normal

Treåring flyttes fra asylmottak for femte gang på ett år

– Barna er kasteballer i systemet, sier Norsk organisasjon for Asylsøkere.

Samara og datteren

FORTVILET: Etiopiske Samara og hennes tre år gamle datter Obse har så å si levd i koffert det siste drøye året. Nå skal de snart flytte for femte gang i perioden. Moren sier det er svært belastende, ekstra mye for datteren.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Jeg er så sliten av å flytte. Det blir femte gangen på ett år. Det er vondt for meg og særlig for datteren min.

Etiopiske Samara (33) har et trist drag i ansiktet mens hun ser på sin treårige datter Obse. Hun er motløs over at hun og datteren nok en gang må gjennom et oppbrudd.

For fire måneder siden kom de til Hamar statlige mottak, etter flere korte opphold på mottak som ble lagt ned. Nå skal også Hamar mottak legges ned, og 3-åringen må på nytt flytte, til sitt sjette mottak i sitt korte liv.

– Ekstremtilværelse

Obse er nemlig født i Norge og har bodd hele livet sitt i asylmottak.

NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) sier at situasjonen til Samara og datteren langt fra er unik. De har vært borti saker hvor barn har blitt flyttet sju ganger på halvannet år.

Barna får dermed ikke startet livet sitt, de får heller ikke begynt i barnehage.

– Det er svært alvorlig og alt annet enn bra for barnet. Det er til tider en ekstremtilværelse å bo i mottak over tid, og særlig når man i tillegg blir kastet rundt i systemet, nye mottak og nye byer, så mange ganger i løpet av så kort tid, sier seniorrådgiver i NOAS Jon Ole Martinsen.

Obse på Ormseter mottak

UBRUKT: Obse er stolt når hun får på seg den rosa sekken sin, som er tenkt som barnehagesekk. Men hun får ikke gått i barnehage, siden hun ikke har blitt bosatt i en kommune. Over 200 barn er i den samme situasjonen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

228 barn rammet

Jon Ole Martinsen

OPPRØRT: Seniorrådgiver i NOAS Jon Ole Martinsen mener det er uholdbart at over 200 barn i Norge tilbringer store deler av barndommen sin i asylmottak, når de har fått opphold i Norge. Han krever politisk handling.

Foto: ANDREA KLUGE / NRK

Datteren Obse har fått oppholdstillatelse i Norge, mens Samara har fått tillatelse med begrensning på grunn av en pågående ID-sak. Barn som havner i denne situasjonen blir ikke bosatt i kommuner selv om de har fått opphold, de blir boende på asylmottak i årevis.

228 barn i Norge er i dag utsatt for dette, viser tall som UDI har gitt på oppfordring fra NOAS. Disse barna er NOAS ekstra bekymret for.

Dette er barn som har fått opphold i Norge, som skal bo i Norge. Her må politikerne ta grep, disse barna må bosettes i en kommune. Man kan ikke straffe barna for de voksnes gjøren og laden, sier Martinsen.

Har sendt bekymringsmelding

Aud Torild i Røde Kors

BRYR SEG: Frivillighetsleder Aud Torild Steene i Vang Røde Kors er bekymret for barna, som hun mener blir de mest skadelidende når Hamar statlige mottak legges ned. Sammen med kollegaene har hun sendt bekymringsmelding til UDI.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Det lokale Røde Kors har sendt en bekymringsmelding til UDI etter å ha sett hvordan flyttingene påvirker mennesker, og i særdeleshet barn.

– Vi må huske på at flyktningbarn er like sårbare som andre barn, sier Aud Torild Steene, frivillighetsleder i Vang Røde Kors.

Seksjonssjef i UDI, Knut Henrik Berntsen, sier han ikke kan kommentere enkeltsaker. Han påpeker at flyttingene må ses i sammenheng med de lave ankomstene av asylsøkere den siste tiden, og at asylmottak derfor legges ned.

Men han har forståelse for at flyttinger kan oppleves som belastende.

– Når det gjelder barnefamilier forsøker vi å ta hensyn og finne gode løsninger, men det er en krevende logistikk. For enkelte kan det komme veldig uheldig ut slik at de gjentatte ganger må flytte, men i de fleste tilfeller mener vi at deres behov blir ivaretatt.

Vil ikke bosette alle barna

Knut Henrik Berntsen.

FORSTÅR: Seksjonssjef i UDI Knut Henrik Berntsen sier han kan forstå at flyttinger fra mottak til mottak kan være belastende. Men han mener de i all hovedsak evner å ta hensyn til ulike menneskers behov.

Foto: Rushda Syed / NRK

Statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, Torkil Åmland, mener man ikke kan bosette alle barn i Obses situasjon, som NOAS krever.

– Det er hovedordningen at personer med begrenset oppholdstillatelse ikke bosettes. Det er svært viktig at vi har oversikt over identiteten til personer som søker om asyl i Norge. Jeg vil derfor oppfordre foreldrene til å samarbeide med myndighetene og legge fram ID-dokumenter til å gjøre dette så raskt som mulig av hensyn til barna.

Han mener at man heller ikke kan fullt ut hindre at barnefamilier flyttes.

– Et eventuelt vern mot flytting vil medføre kostnadsoverskridelser og redusere fleksibiliteten til UDI på en uheldig måte, noe som igjen kan føre til at UDI må betale for mange tomme mottaksplasser.

Jamal, på Ormseter mottak

TEGNER: Fem år gamle Jamal har tegnet en buss og vennene som sier farvel. Han er en av de mange barna på Hamar statlige mottak som har sagt farvel til vennene sine, og som selv venter på å bli flyttet.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Koffertene er ferdigpakket

Mottaksleder ved Hamar mottak, Trude Vikstrand, jobber nå med å tilrettelegge for en best mulig avslutning for beboerne før de må reise. Hun poengterer at det er de minste som det er vanskeligst å forklare flytteprosessen for.

– Det er klart at de blir ekstra sårbare. Barna blir et offer når de ikke forstår hvorfor de igjen må flytte fra vennene sine. Det er mange spørsmål som er vanskelig å forklare for de små.

Inne i Samaras og datterens beskjedne rom på mottaket er koffertene ferdig pakket. Men hvor og når de to vil bli flyttet er helt åpent. Alt Samara vet er at de skal flyttes, og at mottaket stenger om kort tid.

– Vi lever kun fra dag til dag. Det er vondt å leve slik på vent, å ikke vite hva som vil skje i livene våre. Alt jeg ønsker er et godt liv for datteren min.

Les også: