Trasévalget er gjort

Ny veg og jernbane langs Mjøsa bygges ut samtidig. Utbyggingen starter i 2012.

Plantrasè E6

Slik skal veien legges mellom Gardermoen og Kolomoen

Foto: NRK

– Det er klart for videre utbygging av ny firefelts E6 langs Mjøsa. Dette vil bidra til en sterk reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde på strekningen.

De sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete under en pressekonferanse på Espa tirsdag ettermiddag.

Fornøyd med bevaring

Navarsete omtaler reguleringsplanen som et kompromiss mellom hva kommunene og lokalbefolkningen ønsket, og hva Jernbaneverket og vegvesenet mente var den beste løsningen. Hun mener også at miljø og økonomi har fått råde omtrent like mye i behandlingen av planen.

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Søreensen, var også tilstede på Espa. Hun var fornøyd med miljøhensynet som er tatt.

– Et av de mest verdifulle kulturlandskapene langs Mjøsa ved Morskogen og Ulvin er sikret mot utbygging. Den høye broen som skal bygges over Tangenbukta vil også bevare en lang strandstrekning ved Espa, sier hun.

Video nsps_upload_2009_2_24_19_11_20_434.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se hvor nye E6 skal gå.

Viktig vedtak

Liv Signe Navarsete mener det var viktig å få vedtaket på plass nå. Både i forhold til den videre utbyggingen av vegen og for å få i gang byggingen av dobbeltspor mot Hamar og Lillehammer.

– Jeg håper kommunen ser at dette vil bidra til et godt tilbud til de som bor her, og jeg er sikker på at dette vil føre til at området blir enda mer attraktivt når vi er ferdige med utbyggingene om noen år, sier hun.

Ønsker positivt samarbeid

Nils A. Røhne

Ordfører i Stange, Nils A. Røhne synes det er mye positivt i regjeringens veivalg.

Foto: NRK

Ordfører i Stange, Nils A. Røhne ser også at det er mange positive punkter i dagens vedtak. Han ser verdien i at E6 og jernbanen blir utbygd paralellt og at prosessen nå er satt i gang, men har også sine motforestillinger til planen.

– Jeg synes balansen i vedtaket hadde vært bedre dersom Strandlykkja hadde blitt vernet. Dette er fantastisk område og det smerter meg at vi ikke tar vare på det kulturlandskapet. Med det sagt, er jeg opptatt av å arbeide positivt sammen med myndighetene, sier Røhne.