NRK Meny
Normal

Bekymret over den faglige kvaliteten

I fjor var det over 25 studenter per faglig ansatt ved Høgskolen i Lillehammer, og ingen andre studiesteder i landet har flere elever per foreleser. Allikevel tilbys rekordmange studenter studieplass ved skolen til høsten.

Høgskolen i Lillehammer

Studentene er frustrert over at Høgskolen i Lillehammer tar inn fler studenter enn det er plass til på campus.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Det blir for mange elever i forhold til forelesere, slik at kontakten mellom foreleser og student blir nærmest ikke-eksisterende, sier Alexander Sæbø Løtvedt.

Han er leder for Lillehammer Studentsamfunn. Han er bekymret over den faglige kvaliteten ved høgskolen etter at rekordmange elever ble tilbudt studieplass til høsten.

I fjor var det 25,7 studenter per faglig tilsatt ved skolen, ifølge Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Med det er Høgskolen i Lillehammer det studiestedet i landet med flest elever per foreleser. Og studentene har lenge vært trangbodd på skolen, og de roper nå et varsku om at antall studenter ved høgskolen ikke svarer til skolens kapasitet.

– Når 4800 studenter skal studere på en skole som er bygd for å huse 1800 studenter sier det seg sjøl om at det begynenr å bli fryktelig trangt om plassen, påpeker Sæbø Løtvedt.

– Må reservere grupperom tre uker i forveien

Hovedbygget ved høgskolen var en gang beregnet for 1800 studenter, men rommer i dag det dobbelte. I høgskolens årsrapport fra 2010 framkom det at antallet studenter økte fra omtrent 3200 i 2008 til over 3900 i 2010. I fjor var det over 4500 studenter ved Høgskolen i Lillehammer.

Og etterspørselen etter studieplasser ved høgskolen øker stadig. Tross sprengt kapasitet, tilbys i år rekordmange studieplasser ved skolen, med over 2500 plasser i hovedopptaket. Sæbø Løtvedt sier den trange plassen går hardt ut over studentene.

– Det er vanskeligere for elevene å lese på skolen og øve til eksamen, for det finnes ikke lesesalsplasser eller grupperom. Du må reservere et grupperom gjerne tre uker i forveien, og være på lesesalen seiest innen klokka halv ni for å være sikekr på at du får en leseplass, forklarer Sæbø Løtvedt.

– Vi jobber kontinuerlig med å finne tiltak

Høgskolen i Gjøvik

Aldri før har det vært flere studenter i Innlandet enn nå.

Foto: Jorun Vang

Og det er ikke bare studentene som er frustrert over den dårlige plassen på Høgskolen. Direktør ved høgskolen, Kari Kjenndalen, forteller at skolen på Lillehammer har færrest kvadratmeter per student. Men hun understreker at det jobbes med å utnytte plassen best mulig.

– Vi har utvidet åpningstid på biblioteket i tillegg til at vi har fått 40 nye lesesalsplasser. Vi jobber også med å få på plass enda flere grupperom og lesesalsplasser, informerer Kjenndalen.

Hun sier bruken av auditorier og undervisningsrom på skolen utvides for å skape bedre plass.

– Vi utvider bruken av auditoreiene ved å ha forelesninger frem til klokka seks på kvelden, sier Kjenndalen.

Hun innrømmer at studentene er særdeles trangbodd på høgskolen, men hun sier skolen har søkt Kunnskapsdepartementet om midler til et nytt skolebygg for å takle pågangen fra studenter.

– Flere studenter gir bedre studiemiljø

Og det er ikke bare Høgskolen i Lillehammer som har rekordstort inntak av studenter til høsten. Høgskolen i Gjøvik kan konstantere at de blir større for sjuende året på rad.

1230 nye studenter fikk tilbud om skoleplass ved Høgskolen i Gjøvik, en økning på 184 studenter i forhold til i fjor. Rektor Jørn Wrolsen sier de ikke har noen planer om a stanse veksten av antall studenter ved skolen.

– Vi tror studentmiljøet blir bedre hvis vi har større studentgrupper. Små studentgrupper skaper små og skjøre miljøer, så vi tar inn flere studenter fordi vi har et ønske om å bygge opp robuste studentgrupper i de ulike fagene, forklarer Wrolsen.

Men han legger til at det også er økonomisk gunstig for høgskolen å øke antallet studenter ved skolene.