Glupske traner tjuvspiser solørpotet

Disse tranene hakker i seg potetavlingen til bonde Per Guttorm Haarstad. Flokker av flyvende tjuvspisere herjer i Solørs potetåkre.

Traner spiser poteter

NAM NAM: Med hodet nede i potetåkeren ødelegger tjuvspisende traner potetavlingen.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

– De river planten ut av settepoteten. Se her, den er helt ødelagt, sier potetbonde Per Guttorm Haarstad. Han har prøvd alt for å skremme bort tranene. Klapping. Smell fra gasskanoner. Fugleskemsel. Det hjelper ikke.

Fortvilte potetbønder

FORTVILTE: Halvparten av potetne på dette stykket er ødelagt konstaterer Per Guttorm Haastad og Erik Furulund (t.h.) i Grue.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

– De venner seg fort til det, sier potetbonde Erik Furulund.

– De blir kanskje borte noen timer, men så kommer de tilbake. Da sitter de gjerne på fugleskremselet og hviler seg.

Ingen tranedans

De langbeinte, elegante trekkfuglene med de flotte trompetstøtene holder til i Spania og Frankrike om vinteren. Så kommer de hit om sommeren. Før spiste de ofte restene av potetavlingene etter innhøstingen. Nå går de løs på settepoteten.

For bøndene er det ingen tranedans på roser akkurat.

Herjer i åkeren

ROTTER: Det ser ut som om det har vært jordrotter i åkeren, ikke fugler.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK
Ødelagt potet

SPIST AV: Her har tranene forsynt seg.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

– Vi taper penger på det. Her er halvparten av potetene ødelagt, sier Haarstad, og ser seg rundt på det 50 mål store potetstykket.

Sjukdommer

I tillegg til at de ødelegger avlingene, frykter også bøndene for at de tar med seg sykdommer fra sørligere strøk.

– Smittefaren er alvorlig. De flyr fra jorde til jorde, sier Furulund.

De potetspisende tranene er en trussel for hele distriktet, mener de to. Solør er et av landets beste potetområder.

Lett å bli kvitt dem er det heller ikke. Tranen er fredet. Og verken den lokale landbrukssjefen eller Fylkesmannen kan gi fellingstillatelse. Da må saken til Miljødirektoratet.