NRK Meny
Normal

Trailersjåførar frykter rv 3

Vogntogsjåførane er redde for å køyre riksveg 3 gjennom Østerdalen. Nå vil dei køyre E6 i staden.

Rv 3 gjennom Østerdalen

Flere vogntogsjåfører vil heller kjøre E6 gjennom Gudbrandsdalen enn rv.3 gjennom Østerdalen.

Foto: NRK

Riksveg 3 gjennom Østerdalen er nesten dobbelt så farleg å køyre som E6 gjennom Gudbrandsdalen. Fleire vogntogsjåførar vel no å køyre E6 på grunn av smal veg og glatt vegbane i Østerdalen.

Utrygge sjåførar

- Sjåførane våre står fritt i å velje kvar dei vil køyre. Slik det er i dag føler dei seg utrygge på riksveg 3, og mange vil nok velje å køyre E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det seier dagleg leiar i Børstad Transport,  Sverre Myrvold.

Han meiner dårleg strøing, dårleg brøyting og smal vegbane gjer at sjåførane er redde for riksveg 3.

100 skadde i året

Over 100 personar blir årleg skadd eller drept på riksveg 3 gjennom Østerdalen, og sundag mista to vogntogsjåførar livet i ei front mot front-ulykke.

I fjor auka tungtransporten på riksveg 3 med 30 prosent, og rundt 400 vogntog køyrer gjennom dalen. Seksjonssjef Per Magnar Klomstad i Statens Vegvesen bekreftar at riksveg 3 er langt farlegare enn E6.

- Slik det er no så er det bortimot dobbelt så stor sjanse for å kome borti ei ulykke på riksveg 3 gjennom Østerdalen enn Europaveg 6 gjennom Gudbrandsdalen.

Flytter transporten

- Eg trur mange transportfirma vil flytte stadig meir av transporten sin over til Gudbrandsdalen i framtida, understrekar Sverre Myrvold. 

Per Magnar Klomstad i Statens Vegvesen er redd auka trafikk i Gudbrandsdalen vil forskyve problemet dit. 

- Med dei tettstadsproblematikkane ein har i Gudbrandsdalen så er jo det ei stor utfordring, seier han.

Det er same krav til vintervedlikehald på riksveg 3, som på E6. Det understreker vegvesenet etter at mange trailersjåførar seier dei nå vil slutta å kjøra riksveg 3 gjennomn Østerdalen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Krever ulv fjernet fra beiteområder

  Der er sett ulv og ulvespor flere steder i Ringebufjellet. Statens Naturoppsyn – SNO, har bekreftet fakta. Nå krever leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg (bildet), at ulvene må fjernes fra villreinområde og beiteprioriterte områder.

  Landsmøte i Norsk bonde-og småbrukarlag.
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • Ber om etterlønn

  Tidligere fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning ber om 200.000 kroner i etterlønn, skriver Østlendingen. Han trakk seg som fylkesordfører i januar etter varsler om upassende oppførsel. Fylkesordfører Arnfinn Nergård anbefaler fylkestinget å si ja.

  Tidligere fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning
  Foto: Hedmark fylkeskommune
 • Ingvild Flugstad Østberg nr. 4

  Ingvild Flugstad Østberg fra Gjøvik gikk inn til 4. plass på 30 kilometer med skibytte på OLs siste dag i Sør-Korea. Hun ble slått på oppløpet av svenske Stina Nilsson(bildet).

  VINTER-OS 2018 SKIDOR LÄNGD 30 KM KLASSISKT DAMER
  Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB scanpix