Trafikkulykke ved Øyertunellen

  • Tre til sjukehus

    Tre personer er sendt til sjukehus, trolig med mindre personskader, etter at to biler kolliderte på fv. 312 sør for Øyer-tunellen. Tunellen er stengt på grunn av tekniske problemer og det var i forbindelse med omkjøringen som er etablert at ulykken skjedde. Bergingsbil er på vei til ulykkestedet.