Trafikkulykke på E6

Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Arnkvern i Ringsaker. Veien er stengt, og det er fare for lange køer på stedet. Nødetatene er på veg.