Trafikkulykke i Stor-Elvdal

  • Trafikkulykke i Stor-Elvdal

    Et vogntog har kjørt av vegen på Riksveg 3 i Stor-Elvdal. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, og sjåføren har kommet seg ut ved egen hjelp. Vegen er sperret i begge retninger. Anbefalt omkjøring er på Fylkesveg 30 eller E6.

    Ulykke i Stor-Elvdal
    Foto: Tipser