Trafikkulykke i Lom

  • Personskade i Lom-ulykke

    En passasjer er hentet med luftambulanse etter trafikkulykken på riksveg 15 i Lom tidligere i dag. Det er uvisst hvor alvorlig skadene er. Føreren er uskadd.

  • Trafikkulykke på riksveg 15

    Riksveg 15 nord for Lom er stengt en periode etter at et kjøretøy har kjørt ut av vegen. Det er uklart om det er noen personskade. Nødetatene er på veg.