Tømmerbil hadde 13 tonn overlast

Sjåføren innrømmet etterhvert at han visste at han hadde lastet bilen for tungt. Nå har firmaet hans fått en bot på 28.000 kroner.

Overlastet tømmerbil

Denne tømmerbilen hadde en overlast på 13 tonn. Den ble stoppet på en fylkesvei ved Løpsjøen i Åmot.

Foto: Statens vegvesen

– Vogntoget var overlastet med 13.200 kilo. Det er en stor fare for trafikksikkerheten, sier fagleder i utekontrollen, Geir Thomas Finstad.

De har sett like stor overlast før, men det er ikke ofte. Sjåføren, som ble stoppet på Løpsjøen i Åmot tirsdag, nektet først for at han hadde overlast.

– Men han innrømmet jo etterpå, at han skjønte at han hadde lastet alt for mye. Han mente først at det ikke var så mye, men han hadde ikke noe godt svar på det, sier Finstad.

Farlig lang bremselengde

Utekontrollen hos vegvesenet har stadig kontroller i hele Hedmark, med vekt på tungbiltransporten. Noen ganger har de kontroller i mer grisgrendte strøk. Og det var under en slik kontroll, på fylkesvei 215 ved Løpsjøen i Åmot, at de kom over den spesielt tunge transporten.

Sjåføren og firmaet er norsk.

Geir Thomas Finstad forteller at det er mange problemer med å kjøre med en så stor overlast.

Det er en stor fare for trafikksikkerheten og kan være svært ødeleggende for vegen. Vogntoget kan bli ustabilt med så tung vekt og bremselengden blir farlig lang.

– Det får en betydelig lengre bremsestrekning, for kjøretøyet er jo ikke beregnet for så store laster som i dette tilfellet her. Det er et kjempeproblem når de skal bremse ned foran et kryss eller for andre ting de må stoppe for. Så da blir de en fare for andre trafikanter og seg selv, sier Finstad.

Trodde de hadde skjerpet seg

I fjor høst hadde utekontrollen i Hedmark en offensiv mot tømmertransporter. Og i vinter har det vært veldig bra.

– Så jeg regnet med at bransjen hadde tatt seg litt i nakken, men jeg fikk betenkeligheter nå da denne transporter her ble stoppet, sier Geir Thomas Finstad.

Eieren av vogntoget, altså firmaet, har fått et gebyr på 28.000 kroner. I tillegg vurderer Statens Vegvesen å anmelde sjåføren.