Tollbeslag Hedmark

  • Av de største alkoholbeslag i år

    Alkoholbeslaget som ble gjort på Drevsjø søndag er av de største alokoholbeslagene i Norge i år. I alt ble det beslaglagt mer enn 14.000 liter alkohol på Drevsjø, mens årets foreløpig største beslag skjedde på Svinesund i April.

  • Alkoholbeslag i Trysil

    Tollere fra Østby fant 14.000 liter alkohol da de stoppet en lastebil ved Drevsjø i går. Det utgjør nesten 1,1 millioner kroner i avgifter. Sjåføren sa lastebilen var lastet med bygningsmaterialer, men tollerne fant 13.200 l. øl og 800 l. brennevin.

    Tollbeslag
    Foto: Tollvesenet