NRK Meny
Normal

Trives med ordningen lærerne streiker mot

På Tolga skole er lærerne 7,5 timer på skolen hver dag, og trives med det. Det er ordningen 5000 lærere nå streiker for å slippe.

Tolga skole har bundet arbedstid

Ingen har meldt seg ut av Utdanningsforbundet, sier tillitsvalgt Bjørn Morten Galåen.

– Det er ikke noe problem for oss, sier tillitsvalgt Bjørn Morten Galåen i Utdanningsforbundet på Tolga.

Binding av arbedstid til skolen er ikke en faktor alene som sikrer kvalitet i skolen

Bjørn Morten Galåen i Utdanningsforbundet på Tolga

Mens Tolga-lærerne planlegger skoleåret i ro og fred, møttes lærerne og KS hos riksmekleren klokka 10 i dag. Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet sier hun har varslet motparten om hva lærerne krever. KS sin forhandlingsleder Per Kristian Sundnes ville ikke kommentere meklingen så langt.

Les også: Mekling i dag: – Dette handler om arbeidstid

Lærere streiker

På Tolga tar de uenigheten med fatning:

– Når vi ser på skole-Norge under ett, så kan ikke vi ut fra lokale forhold her på Tolga generalisere, og si at det er best for alle, understreker Bjørn Morten Galåen.

Utdanningsforbundet har tatt ut over 5000 lærere i streik i kampen mot arbeidsgiveren KS sitt forslag til organisering av lærernes arbeidstid.

Det er forslaget om å binde lærerne til skolen 7,5 timer om dagen, som har utløst streiken. Akkurat slik de har det på Tolga.

Les også: Riksmekleren fra Elverum

Lærerforhandlingene

Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes fra KS og leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet har en stor oppgave foran seg når det gjelder å bli enige om en arbeidstidsavtale lærerne er enige i.

Foto: Ellen Sporstøl, NRK

Læringstradisjon

– Vi har en kultur og en tradisjon å ha det sånn, så for oss innebar ikke forslaget noen omveltning. Det fungerer veldig godt lokalt.

Men Galåen understreker at lærerne ikke har gitt fra seg styringsretten over arbeidstida. De er bare enige med ledelsen om å gjøre det slik. Og Galåen mener det er en fleksibel ordning.

Gode resultater

Tolga skole er kjent for sine gode resultater, ikke minst i matematikk. Skolen har en kultur for arbeid og læring den har utviklet over mange år, sier Galåen.

– Binding av arbedstid til skolen er ikke en faktor alene som sikrer kvalitet i skolen, sier han.

At Utdaningsforbundet hart gått til streik på saken, har ikke ført til at noen har meldt seg ut i Tolga, forteller Galåen. Fagforeninger er viktige for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold, mener han.

– Du kan ikke gå ut og inn av fagforeningen om du er litt uenig i enkeltsaker.

Les også: Her streiker 5500 lærere

Gode arbeidsplasser

Tolga skole er også ganske ny og har rom nok.

– Vi har gode arbeidsplasser og en fleksibel, god ledelse som gir oss gode handlingsrom, og det er ikke situasjonen alle steder i Norge.

Det vil koste flere milliarder å bygge ut arbeidsplasser til lærerne på alle skolene der det mangler.

– Det er jo penger som heller kunne vært anvendt til å styrke lærertetthet, sier Galåen.

Han regner med at Tolga kan drive som de gjør også etter at meklingen fører til en ny avtale. Han tror arbeidsgiveren må gi seg nå.

– Jeg håper at KS ser sjøl at de ikke når frem. At det riksmekleren la fram er et ufornuftig forslag.

Galåen tror politikerne legger press på KS.

– Jeg tipper at KS må krype til korset.

Les også: Streiken skaper mistillit, sier professor