Togstans mellom Eidsvoll og Tangen

Det er full stans i tografikken på strekningen mellom Eidsvoll og Tangen. Dette skyldes stein i skinnegangen og har skjedd i forbindelse med utbygginga av E6. Steinene må fjernes og det kan være nødvendig å reparere skinnene før trafikken går som normalt igjen, opplyser Jernbaneverket. Hvor lang tid dette tar, vet de ikke. NSB jobber med å sette opp alternativ transport på strekningen.