NRK Meny

To til sykehus

Ulykken på rv 2 ved Storskjæret ved Haslemoen i Våler skyldes påkjørsel bakfra, ifølge politiet. Men det er uvisst hendelsesforløp forut for hendelsen. En person er kjørt til Hamar Sykehus, den andre til Elverum sykehus.