Politimann skal ha hatt sex med informant: Nå har han fått sparken

Politimannen er tiltalt for å ha skaffet seg sex med en informant, for å ha prøvd å påvirke vitner ved å tilby dem penger, og for vold, trusler og skadeverk.

Spesialenheten for politisaker Kirkegata 1-3 Oslo

TILTALT OG AVSKJEDIGET: Det er spesialenheten for politisaker som har tatt ut tiltale mot politimannen. Nå har ansettelsesrådet i Innlandet politidistrikt enstemmig valgt å avskjedige politimannen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tjenestemannen har vært suspendert fra politiet siden juli 2017, og før jul vedtok ansettelsesrådet i Innlandet politidistrikt at han ikke får bli i jobben.

Mannen er blant annet tiltalt for narkotikalovbrudd, brudd på legemiddelloven, for urettmessig å være i besittelse av en annens identitetsbevis og for brudd på våpenforskriften.

De mest alvorlige punktene i tiltalen går på misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med en politiinformant, påvirkning av vitner og grovt underslag av 900 beholdere med beslaglagt melanotan.

– Basert på de alvorlige forholdene, har et enstemmig ansettelsesråd valgt å avskjedige politimannen, forteller politimester i Innlandet, Johan Brekke.

Ledet narkotikaseksjon

Det var ansatte i Innlandet politidistrikt som avdekket saken, og meldte om den til spesialenheten.

– Slike saker vil man jo aller helst være foruten, men når de oppstår så er det jo viktig at de blir tatt på alvor og fulgt opp, og det føler jeg vi har gjort i denne saken, sier Brekke.

Politimester i Innlandet, Johan Brekke.

ALVORLIG: Politimester i Innlandet, Johan Brekke, vil ikke kommentere tiltalen konkret, men sier det er snakk om alvorlige forhold.

Foto: TERJE G. HONG / NRK

Den tiltalte mannen jobbet som politiførstebetjent i Innlandet Politidistrikt fra 2009 til 2014, og har blant annet vært leder for narkotikaseksjonen.

– Det er jo sånn at folk har en del oppgaver i politidistriktene, og at disse oppgavene blir utført på en god måte er i stor grad basert på tillit. Stort sett går det veldig bra, men i denne saken viser jo tiltalen at det ikke har gjort det.

Var det ingen faresignal?

– Ikke så vidt jeg vet. Saken ble avdekket av våre ansatte, egentlig litt tilfeldig. Da tok vi umiddelbart tak i saken, anmeldte den til spesialenheten som fulgte den opp. Det har resultert i tiltalen, sier Brekke.

Kjenner seg ikke igjen i tiltalen

Mannens forsvarer, Bernt Heiberg, sier klienten hans ble orientert om avskjedigelsen onsdag.

– Vi har forståelse for at politidistriktet havner i en svært vanskelig situasjon når spesialenheten velger å ta ut tiltale, sier Heiberg.

Forsvarer Bernt Heiberg

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Politimannens forsvarer, Bernt Heiberg, sier klienten hans ikke kjenner seg igjen i handlingene som står i tiltalen.

Foto: Christian Krakenes / NRK

Likevel hevder de at det ikke finnes grunnlag for avskjedigelse, fordi politimannen mener han ikke har gjort det han er tiltalt for.

– Min klient er av den oppfatningen at han ikke har utført de handlingene tiltalen beskriver. Når avskjedigelsen i stor grad baserer seg på de samme forholdene som han er tiltalt for, så følger det av dette at vi heller ikke mener det er grunnlag for avskjed, sier han.

Den tiltalte har nå tre uker på å bestemme seg om han vil klage på avskjedigelsen. Gjør han det vil et sentralt ansettelsesråd i politiet og lensmannsetaten behandle saken.

– Vi skal sette oss ned for å vurdere hvilke muligheter vi har, og hvordan vi ønsker å gå videre med dette på nåværende tidspunkt, sier Heiberg.