Narktotiltale: Skal ha truet med å skjære av fingre, skyte og drepe

Den antatte hovedmannen i den store narkotikasaken på Lillehammer skal i tillegg ha utøvd grov vold mot en rekke andre personer.

statsadvokat Jo Christian Jordet

ALVORLIG: – Det er snakk om grove narkotikaforbrytelser og dette er selvfølgelig alvorlig, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Opprinnelig var 100 personer sikta i en stor narkotikasak i Lillehammer-distriktet. I dag ble tiltalen kjent, med kun sju personer på lista.

Den antatte hovedmannen i saken skal ha skaffet til veie og solgt minst 60 kg hasj. Mannen skal ha utøvd grov vold mot en rekke personer.

Han skal blant annet ha truet med å skjære av fingrene, skyte og drepe personer med narkotikagjeld.

– Det er snakk om grove narkotikaforbrytelser og dette er selvfølgelig alvorlig, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Bjørn Egil Bergundhagen

OMFATTENDE SAK: Politisjef Bjørn Bergundhaugen og Lillehammer politidistrikt fikk støtte av Kripos, Utrykningspolitiet, andre politidistrikt og utenlandske politimyndigheter i etterforskningsarbeidet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den hovedsiktede i saken er en mann på 29 år, og tidligere dommer NRK har gått gjennom viser at han er straffedømt tre ganger tidligere for bruk av vold og trusler og har i tillegg fått 11 forelegg. I en dom heter det at han har manglende impulskontroll, og en sakkyndig har sagt at han kan ha en posttraumatisk hjerneskade.

Hierarkisk narkotikamiljø

Da saken ble kjent i april i år var det 60 siktede. Tallet økte senere til 100, men kun sju av disse er nå tiltalt. Etterforskningen har pågått siden i fjor sommer.

– De sju tiltalte er hovedmennene i saken, de 93 resterende som er eller var sikta har fått saken sin avgjort på andre måter – gjennom forelegg eller forebyggende tiltak. Sakene til flere av de 93 er ikke ferdig etterforsket, og vi utelukker ikke at det kan komme flere tiltaler, sier politiførstebetjent Bjørn Bjørnstad ved Gudbrandsdal politidistrikt.

Tiltalen har en øvre teoretisk strafferamme på 21 år for to av de tiltalte. Det alvorligste forholdet er grovt heleri.

Flesteparten av de involverte i saken er ungdommer mellom 16 og 22 år som er siktet for bruk og kjøp av narkotika. Miljøet har forgreininger til Oslo, Østfold og til utlandet, har politiet tidligere opplyst.

hasj

MISBRUK: Det er hovedsakelig ungdommer mellom 16 og 22 år som har blitt siktet for kjøp og bruk av narkotika, deriblant hasj, i Lillehammer-området.

Foto: MARK BLINCH / Reuters Creative

Narkotikamiljøet skal ha vært hierarkisk, og en gruppe på sju personer skal ha utgjort hovedkjernen i virksomheten. Politiet i Lillehammer mener også at volden i miljøet har vært omfattende, og at det har sammenheng med innkreving av narkotikapenger. Lederne har ønsket å vise konsekvensene dersom noen ønsker å bryte ut.

Straffesaken skal etter planen starte 27. oktober i Sør-Gudbrandsdal tingrett, og det er satt av fire uker til forhandlingene.

Store pengebeløp involvert

Tiltalen viser at de involverte har håndtert store pengebeløp, og at flere av truslene også knytter seg til penger. Hovedtiltalte har ved en anledning krevd at en annen av de tiltalte i saken skulle betale ham en halv million kroner som vedkommende påsto at den andre skyldte ham. Ved en annen anledning har hovedtiltalte truet med represalier om han ikke fikk utbetalt 800.000 kroner.

Stor bruk av vold og trusler

Politisjef i Lillehammer, Bjørn Bergundhaugen, har tidligere uttalt til NRK at ut ifra lokale forhold er dette er stor og meget alvorlig narkotikasak. En betydelig mengde narkotika har blitt omsatt i miljøet i Lillehammer-området og mange av de involverte har satt seg i gjeld til hovedmennene.

– Det som er spesielt i denne saken er at det har vært en stor bruk av trusler og vold for å innkreve narkogjelden i dette miljøet. I tillegg er de som har blitt eksponert for trusler og vold relativt unge, opplyste Bergundhaugen tidligere i år.

Hvis gjelden ikke har blitt betalt i tide, har pengebeløpet som kreves inn blitt betydelig større. Foreldre har ifølge politiet betalt store pengesummer for å forhindre at deres ungdommer ble utsatt for trusler og vold.

Saken oppdateres.