Til kamp for akuttmottak

Tynset-ordfører Bersvend Salbu frykter at akuttilbud ved lokalsykehus kan bli lagt ned på sviktende faglig grunnlag.

Vil ta i mot dobbelt så mange flyktninger

Salbu frykter at akuttilbud landet over kan bli lagt ned på sviktende faglig grunnlag.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I november la Sykehuset Innlandet fram en rapport som foreslo å legge ned akuttkirurgien ved flere sykehus, blant dem sykehuset på Tynset. Det ville ikke politikerne i Tynset kommune gå med på.

Slakter nedleggingsforslaget

I går la de fram en rapport som kommunen har bestilt. Den slakter prosessen som førte til nedleggingsforslaget. I går ble rapporten overlevert Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vår rapport viser at det var hull i det faglige grunnlaget, sier ordfører Bersvend Salbu til Nationen.

Rapporten er laget av stiftelsen De Facto. Den viser at helseforetakets arbeidsgruppe ikke analyserte kvaliteten ved de enkelte sykehus. Den pekte bare på generelle problemer ved en del små sykehus, som utstrakt bruk av vikarer, mangel på spesialsykepleiere, problemer med å rekruttere leger og at mye legetid bindes opp av vaktordninger.

Ifølge Roar Eilertsen i De Facto sliter ikke sykehuset på Tynset med slike problemer.

Ville rammet pasienter og sykehus

– De generelle problemene ved små sykehus ble brukt som beslutningsgrunnlag for å sentralisere, uten at noen spurte om dette var riktig på sykehuset på Tynset, sa Eilertsen på et lanseringsseminar i Oslo i går.

Rapporten tegner også et dystert bilde av sykehuset på Tynset hvis akuttkirurgien fjernes. Da ville mange pasienter få forlenget transport med om lag to timer. Luftambulanse er ikke alltid et alternativ. Der blir 15 prosent av henvendelsene avvist, ofte på grunn av dårlig vær.

Turnuslegene som skal ha tjeneste ved kirurgisk avdeling, vil forsvinne, og hele driften av sykehuset kan bli truet.

Akkurat når det gjelder sykehuset på Tynset har helseminister Bent Høie vernet akuttkirurgien. Men Salbu frykter at akuttilbud landet over kan bli lagt ned på sviktende faglig grunnlag.

Morten Lang-Ree intervjuves av journalist

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, vil ikke svare på kritikken i rapporten.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Mange lokalsykehus truet

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, sier de ikke vil ta opp igjen noe forslag om å legge ned akuttilbudet på Tynset.

– Min holdning er at jeg lytter til ulike syn. Så tar jeg ikke stilling til noe før Nasjonal Helse- og sykehusplan kommer til høsten, sier han til Nationen.

Helseminister Bent Høi har antydet at sykehus med akuttkirurgi bør ha et pasientgrunnlag på minst 60.000. Ei rådgivningsgruppe han har satt ned har antydet at pasientgrunnlaget bør være på 80.000 med visse unntak. Hvis dette blir fulgt opp vil mange lokalsykehus rundt om i landet miste akutttilbudet.

Støtte fra Gilbert

Klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Mads Gilbert, roser initiativet fra Tynset.

Mads Gilbert

Klinikkoverlege Mads Gilbert roser initiativet fra Tynset.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Verdiskapningen er størst i distriktene. Skal vi få unge til å bosette seg der, må de ha trygghet for at de blir ivaretatt om de blir syke eller skadet. Lokalsykehusenes akuttberedskap er en sikkerhet for å opprettholde bosettingen i ditriktene, sier Gilbert. Han understreker at de små sykehusene leverer like gode resultater som de store, og er billigere å drive.