Til byen for å snakke om rovdyr

19 organisasjoner innen primærnæringene samlet seg til rovdyrpolitisk kamp i formiddag. Troppet opp på Stortinget med sine krav før regjeringen legger fram sitt forslag til ny rovdyrmelding i morgen.

Snakker om rovdyr i Oslo
Foto: Gaute Nøkleholm

– Rovdyrpolitikken har slått feil.

Det sier Gaute Nøkleholm, assisterende direktør i interesseorganisasjonen Norskog.

Han leder en av de 19 organisasjonene innen skogs-, utmarks- og beitenæringa i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold som er på bytur i dag. På Stortinget overleverte de klokka halv ni en felles rovdyrpolitisk plattform til miljø- og energikomiteen.

Organisasjonene krever mer helhetlig tankegang, kraftigere tiltak, kompensasjoner og en prioritering av det næringslivet som er avhengig av utmarksressursene.

Høyt konfliktnivå

Nøkleholm er en av initiativtakerne til møtet i Oslo og han mener rovdyrsituasjonen i Norge er forholdsvis lite kontrollert.

– Det har ikke vært noe utvikling i konfliktnivået på 10–15 år. Det er akkurat det samme og det vi håper er å få gjort noe med det enorme konfliktnivået som oppleves over store deler av landet, sier Norskog-direktøren.

– Hva er hovedbudskapet i det skrivet dere leverer på Stortinget i dag?

– Det er at politikerne må få seg forelagt fakta så de kan legge en helhetlig vurdering til grunn i rovdyrarbeidet. Vi mener at det er mange elementer i de internasjonale forpliktelsene vi har til å forvalte ulven som tilsier at mennesket må settes først, og så må ulven forvaltes deretter.

Håper å kunne påvirke

I morgen legger regjeringen fram sitt forslag til ny rovdyrmelding her til lands, og da er det kanskje på sin plass å spørre om ikke turen til Oslo fra disse 19 organisasjonene kommer vel seint for å kunne påvirke i den retningen de vil.

– Jo, det kan du si, men vi har jobbet med saken lenge og har vært klar over at meldinga skulle komme. Og forslaget til regjeringen er jo bare starten på en videre jobbing før dette skal til politisk avklaring. Så sånn sett er vi jo ikke så veldig seint ute, sier Nøkleholm.

Og han mener rekkefølgen man gjør ting på innen rovdyrpolitikken, er litt bakvendt.

– Ofte utformes målsettingen først, før man prøver å finne ut hvordan man skal komme dit. Til slutt skal alle argumentene snekres sammen. Det har vært litt av problemet, avslutter Nøkleholm.