NRK Meny
Normal

Tidligere bankansatt dømt til åtte måneders fengsel for grovt økonomisk utroskap

Mannen fra Glåmdalsdistriktet var tiltalt for å ha innvilget lån til lånekunder som ikke hadde betalingsevne ved å forfalske papirer. Han ble frifunnet på mange av tiltalepunktene.

Richard Røed, Lars Christian Sunde

TINGRETTEN: Rettssaken mot mannen gikk i Glåmdal tingrett i begynnelsen av mars. Aktor i saken er Richard Røed, mannens forsvarer er Lars Christian Sunde (t.h.).

Foto: Linda Vespestad / NRK

Til sammen dreide det seg om 20 tilfeller av grovt økonomisk utroskap og 18 tilfeller av dokumentforfalskning.

Frifunnet på mange punkter

Han er dømt for to tilfeller av grovt økonomisk utroskap for 2,5 millioner kroner, og åtte tilfeller av dokumentforfalskning.

Mannen er frifunnet på 28 av 38 tilfellene, men Glåmdal tingrett mener det er en grov forbrytelse som krever sterke allmennpreventive hensyn. Derfor ble dommen på åtte måneders fengsel. Fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Vi tar dommen til etterretning, og vil bruke ankefristen til å vurdere en eventuelt anke, sier aktor i saken, Richard Røed.

Mannens forsvarer Lars Christian Sunde sier de heller ikke har avgjort om de anker.

– Han er fornøyd med å bli trodd på store deler av sin forklaring. Det er en lang dom og vi har ikke gått grundig igjennom den ennå. Det vil vi gjøre før vi vurderer om vi anker den, sier advokat Sunde.

Trakk tilståelse

Mannen innrømmet forholdene i et politiavhør i 2014, men da rettssaken startet i Glåmdal tingrett i mars erkjente han kun to tilfeller av dokumentforfalskning.

Han forklarte at han under politiavhøret følte seg presset til å tilstå fordi han trodde det ville gi ham en rask og enkel avslutning på saken.

Retten ser ikke bort ifra at forklaringen han ga i retten er riktig, og at det dermed er en rimelig tvil sjøl om han tilsto i avhør.

– Ikke tilstrekkelig bevis

I de fleste tilfellene der mannen er frifunnet mener retten det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte handlet med uberettiget vinnings hensikt, og siden beviskravet er strengt i straffesaker kommer dette glåmdølen til gode.

Retten utelukker heller ikke at flere av kundene kan ha kommet med forfalskede dokumenter, slik han forklarte i retten.

De mener også at han kan ha forklart riktig når han sier han ikke visste at dokumentet var forfalsket.

– Lav risiko for banken

Retten mener det er straffeskjerpende at de to tilfellene av grov utroskap er begått med nesten et års mellomrom og at dokumentforfalskningen gjelder flere dokumenter i en lengre tid.

«Tiltalte har ved dette utvist et fast forbrytersk forsett.», står det i dommen. Tingretten mener også det er skjerpende at forbrytelsene er begått ved misbruk av den tillit han hadde som finansrådgiver.

Det er også flere formildende omstendigheter i saken, mener retten:

  • De to lånene utgjorde lav risiko for banken siden samtidig med at lånene ble gitt ble det innfridd et nesten like stort lån fra samme kunde.
  • Banken har ikke lidd økonomisk tap.
  • Han har ikke hatt økonomisk vinning.
  • Det kan virke som banken har hatt mangelfulle kontrollrutiner siden flere av forholdene ikke ble fanget opp tidligere.
  • Mannens helsetilstand.
  • Lang saksbehandlingstid.
  • Lenge siden utroskapen skjedde.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND